Dráma tagozat felvételi tájékoztatója

Dáma Tagozat                                        Tagozatkód: 0400

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés

A táncművészeti képzésben (felvehető tanulói létszám: 15 fő) és drámaképzésben (felvehető tanulói létszám:16 fő) részt vevő diákok együtt alkotnak egy osztályt.

A SZAKMAI ALKALMASSÁG ÖSSZETEVŐI:

Kommunikációs készség; érthető beszéd; jó verbális kifejező készség; pontos fogalmazás; ritmusérzék; mozgásérzék; motorikus készség; megfelelő mozgáskoordináció; koncentráló készség; szociális érzékenység; az egymásra figyelés képessége; kreatív játék képessége.

KÉPESSÉGFELMÉRÉSEK IDŐPONTJAI:

2019. február 22 – február 23.

Kérjük, a képességmérésre minden jelentkező hozzon magáról egy fényképet, melyet nekünk tud adni.

A drámatagozat képességfelmérő és alkalmassági vizsgája 3 részből áll:

1.) A kreatív mozgást tanító szaktanár vezetésével rövid, koreografált mozgássorok megtanulása és zenére történő bemutatása a felvételi bizottság előtt a ritmusérzék, mozgásérzék, motorikus készség és megfelelő mozgáskoordináció felmérésére.

Kérjük a felvételizőket, hogy a mozgáshoz hozzanak magukkal kényelmes, laza ruházatot, egyéni igény esetén balettpapucsot/zoknit/teremcipőt!

2.) A drámajátékot tanító szaktanár vezetésével csoportos ismerkedő, kommunikációs és koncentrációs játékok, helyzetgyakorlatok a kommunikációs készség, érthető beszéd, jó verbális kifejező készség, pontos fogalmazás, koncentráló készség, szociális érzékenység, az egymásra figyelés, illetve a kreatív játék képességégének felmérésére.

3.) Egyéni bemutatkozás a hozott anyagokkal a felvételi bizottság (a leendő osztályfőnök és a drámaképzés tanárai) előtt.

A jelentkezőknek készülniük kell három prózai anyaggal (novella, mese, regényrészlet), öt verssel vagy/és monológgal, egy népdallal és egy szabadon választott dallal bármilyen műfajban, akár saját hangszeres kísérettel. Az anyagokat gépelve vagy olvasható kézírással kérjük a meghallgatáson a felvételi bizottságnak átadni, azokat kívülről, szöveg vagy kotta igénybevétele nélkül elmondani illetve elénekelni. A felvételiztető tanárok további egyéni feladatokat is adhatnak a bemutatott szövegekhez és dalokhoz.

A DRÁMAKÉPZÉS RENDJE:

A drámaképzés során a szakmai tárgyak – drámajáték, kreatív mozgás, kreatív zene, hangképzés, beszédtechnika, vers és próza, bábjáték, színjáték – oktatása mellett a közismereti tárgyak oktatása is csorbítatlanul folyik – a 9. évfolyamtól a 12. évfolyamig a közismereti tárgyak teljességét oktatjuk a művészeti/szakmai tantárgyakkal párhuzamosan.

Idegen nyelvként angol nyelvet, német nyelvet és olasz nyelvet, a szakképző osztályokban egyet heti 4 órában, gimnáziumban kettőt heti 3 illetve 2 órában.

Az érettségi vizsgákon a humán/művészeti, matematikai/természettudományi, idegen nyelvi, informatikai, mozgóképkultúra-médiaismereti területeken kimagaslóan jó eredményeket érnek el diákjaink. Az említett tantárgyakból eredményes előrehozott érettségi vizsgát tesznek.

A tehetségfejlesztés eredményei különösen a matematikai és anyanyelvi oktatásban jelennek meg, versenyeredményeink évről-évre figyelemre méltóak.

A közismereti tárgyak színvonalas elsajátítása jó alapot biztosít a nem szakirányú továbbtanuláshoz is.

Említésre méltó a környezeti nevelési, egészségnevelési és a testi/mozgási nevelési programjaink sokszínűsége, pozitív hatása.

Iskolánkban évről – évre értékeljük – elemezzük az országos mérés eredményeit: mind a matematikai, mind pedig a szövegértési/szövegalkotási kompetenciák fejlesztése területén nagyon jó eredményeket érünk el.

További információk:

Bánki Éva (drámaképzés vezetője): banki.eva@gmail.com

Képző- és Iparművészeti képzés felvételi tájékoztatója

Képző- és Iparművészeti képzés                         Tagozatkód:0200
felvehető létszám: 31 fő

A SZAKKÉPESÍTÉSEK SZÁMA, MEGNEVEZÉSE:

 • 54 211 03 OKJ számú Festő tagozatkód: 0201
 • 54 211 04 OKJ számú Grafikus tagozatkód: 0202
 • 54 211 05 OKJ számú Kerámiaműves tagozatkód: 0203
 • 54 211 06 OKJ számú Ötvös tagozatkód: 0204
 • 54 211 07 OKJ számú Szobrász tagozatkód: 0205
 • 54 211 08 OKJ számú Textilműves tagozatkód: 0206

A SZAKMAI ALKALMASSÁG ÖSSZETEVŐI:
Térlátás; kompozíciós készség; rajzi előadásmód; színérzékenység; arányérzék; kreativitás; plasztikai érzékenység; vizuális látásmód.

A felvételire hozni kell: A3-as rajztábla, A3-as rajzpapírok, akvarell papír, ceruza (lehetőleg B-s ceruzák), akvarell festék, ecsetek, vizesedény, enyves ragasztó (akvarellpapír kifeszítéséhez), otthoni munkák (legalább tíz darab – de lehetőleg több) az elmúlt két évből, és egy tükörből készített önarckép.

KÉPESSÉGFELMÉRÉSEK IDŐPONTJA:
2019. február 25 – március 01. között egy kijelölt napon, az intézmény honlapján közzétett időpontban.

A felvételi feladatsor látvány utáni rajzból (geometrikus térkonstrukció, portré), festésből (csendélet), térszemléleti tesztből, illetve kreativitást vizsgáló részekből áll. A gyakorlati feladatsort követően – rövid elbeszélgetéssel egybekötve – az otthonról hozott munkák bemutatására kerül sor. A szakok szerinti beosztás a jelentkező választásának figyelembe vételével a képességfelmérésen elért részpontszámok alapján történik.

A Képző- és Iparművészeti képzésről röviden:

 • Az éves szakmai munkához kapcsolódóan minden évben szervezünk kiállítás látogatásokat Pécsett, Budapesten, valamint más településeken.
 • Az elmúlt években a Zalaegerszeg melletti gébárti alkotóházban szerveztük a rajz-festészeti alkotótáborunkat tanulóink részére.
 • Ezen kívül a szakok tevékenységeihez kapcsolódóan a pályázati lehetőségektől függően szervezünk üvegfúvó, kőszobrász, bronzöntő, betonszobrász, kovács és természetművészeti kurzusokat.
 • Növendékeink iskolánk befejezése után elsősorban a Magyar Képzőművészeti Egyetemre, a PTE Művészeti Karára, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Alkalmazott Művészeti Intézetébe, a Budapesti Kommunikációs Főiskolára (Budapesti Metropolitan Főiskola) és a Kaposvári Egyetemre jelentkeznek.

Zeneművészeti képzés felvételi tájékoztatója

Zeneművészeti képzés                          Tagozatkód 0100

A zeneművészeti képzés felvételi időbeosztása a partitúra címszó alatt olvasható.

 A szakképesítések száma, megnevezése:

54 212 05 OKJ számú klasszikus zenész (fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon,trombita, kürt, harsona, tuba, ütőhangszerek, gitár, zongora, orgona,hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon harmonika) szakmairány, magánénekes szakmairány, zeneelmélet-szolfézs szakmairány, zeneszerzés szakmairány 9-13. évfolyamon.

Tagozatkód szakmairányonként :

 • fafúvós: 0101
 • rézfúvós: 0102
 • húros, vonós: 0103
 • billentyűs, ütős: 0104
 • 54 212 05 OKJ számú magánénekes szakmairány tagozatkód: 0105
 • 54 212 05 OKJ számú zeneelmélet-szolfézs szakmairány tagozatkód: 0106
 • 54 212 05 OKJ számú zeneszerzés szakmairány tagozatkód: 0107

A képességfelmérés módja:

 • hangszeres szakok:  hangszeres főtárgy; szolfézs írásbeli és szóbeli
 • magánénekes szak: alkalmassági vizsgán hozott darabok és skáláztatás alapján vizsgáljuk az énekhang képezhetőségét. A hangadó szervek épségéről, megfelelő működéséről szóló gégeszakorvosi igazolás szükséges. Szolfézs írásbeli és szóbeli.
 • zeneelmélet-szolfézs szak: szolfézs írásbeli és szóbeli; gyakorlati: kötelező zongora
 • zeneszerzés szak: szolfézs írásbeli és szóbeli; gyakorlati: kötelező zongora

Csoportos szolfézs előkészítő foglalkozások felvételizőknek:

2018. október 1. és 2019. március 29. közötti időszakban, heti rendszerességgel, a részvétel térítésmentes. Jelentkezés előzetes egyeztetés alapján, érdeklődni lehet az iskola honlapján.

Egyéni hangszeres tájékoztatók felvételizőknek:

2018. október és 2019. május közötti időszakban, szaktanárainkkal egyeztetett időpontban.

A pályaválasztási tájékoztató napok: 2018. október 26. és november 26. 10.00 órától.

Felvételi képességmérések az általános felvételi eljárás keretében:

2019. február 22-23. – Általános zenei képességek felmérése (szolfézs) és hangszeresek, magánénekesek gyakorlati képességmérése.

Pótfelvételi nap 2019. március 1.

A jelentkezéshez zeneiskolai előtanulmány szükséges.

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium érettségire épülő iskolarendszerű képzést és OKJ-s végzettséget adó Magánénekes, Klasszikus zenész hangszeres szakok és Egyházzenész szakképzést hirdet, ez utóbbit orgonista, kórusvezető és énekvezető szakmai iránnyal 13–14. évfolyamra.

 A képességfelmérés módja:

Magánének szak:

 • alkalmassági vizsga: A hangadó szervek épségéről, állapotáról szóló orvosi vélemény  áttekintése, értékelése;
 • Az énekhang képezhetőségének mérése; gyakorlati vizsga: éneklés;
 • Az alkalmassági vizsgára legalább kettő különböző stílusú, zongorakíséretes műdallal kell készülni, melyeket kívülről kell előadni. Előzetes kérés alapján korrepetítort biztosítunk. A hozott darabok mellett, skáláztatás alapján vizsgáljuk az énekhang képezhetőségét, terhelhetőségét, továbbá vizsgáljuk a lapról olvasási készséget.
 • írásbeli vizsga: szolfézs; szóbeli vizsga: szolfézs, melyen 10 db magyar népdal 2-2 versszakkal énekelve is szükséges (fejből)

Klasszikus zenész hangszeres szakok:

 • hangszeres főtárgy; szolfézs írásbeli és szóbeli, melyen 10 db magyar népdal 2-2 versszakkal énekelve is szükséges (fejből)

Egyházzenész szak:

 • gyakorlati: zongora vagy orgona képességmérés
 • Orgonán, vagy zongorán az eddigi hangszeres tanulmányainak megfelelő nehézségi szinten
  egy barokk és egy klasszikus, vagy egy barokk és egy romantikus stílusú darab, továbbá 20 népének csak énekelve, szabadon választva a saját felekezetének énekes könyvéből.
 • írásbeli vizsga: szolfézs; szóbeli vizsga: szolfézs, melyen 10 db magyar népdal 2-2 versszakkal énekelve is szükséges (fejből)

A szakmai alkalmasság összetevői, zenei alapképességek:

 • dallamhallás, hangzathallás, ritmushallás, dallamközlés, hangzatközlés, ritmusközlés, dallamolvasás, hangzatolvasás, ritmusolvasás, dallamírás, hangzatírás, ritmusírás;
 • a hangszerjáték vagy ének ritmikai képessége;
 • a hangszerjáték v. ének intonációs képessége; a hangszerjáték v. ének artikulációs képessége;
 • muzikalitás; hangszeres v. ének kottaolvasás;
 • hangképzési képességek; játéktechnikai v. énektechnikai képességek; zenei
  memória; játékbiztonság v. éneklésbiztonság

A jelentkezéshez érettségi bizonyítvány szükséges, a képzés  25 év alattiak számára elérhető.

Jelentkezési határidő 2019. június 3.

Letölthető felvételi lap felnőttképzésre:

Érdeklődni: Kothencz Melinda képzésvezetőnél lehet a zene@pecsimuveszeti.hu  e-mail címen.

A ZENEMŰVÉSZETI KÉPZÉS EREDMÉNYEI:

A hangszeres képzés és a zenei elméleti tanulmányok kapcsolódási pontjainak, hangsúlyainak, rendezőelveinek tudatos alkalmazásával lehetőséget biztosítunk a növendékek eredményes képzésére, képességeik fejlesztésére. A zeneművészeti képzésen tanuló diákok felvételi eredményei kimagaslóan jó színvonalúak, tanulóink 90% felett tesznek sikeres felvételit hazai vagy külföldi egyetemekre. Növendékeink rendszeresen érnek el kiemelkedő eredményeket országos és nemzetközi zenei versenyeken. A felkészülést egyéni időtervezéssel, intenzív szaktanári támogatással, pályázatok írásával, hangversenyek szervezésével segítjük.

Tagozatunkon zenei együttesek működnek; a Leánykar, Vegyeskar, Vonószenekar, Gitárzenekar és a Fúvószenekar a tanév során aktív szakmai munkával készül a hangversenyekre, szakmai megmérettetésekre, hang- és videofelvételekre. Együtteseink jelentős hazai és nemzetközi sikereket érnek el.

Központi írásbeli

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők!

Örömmel fogadtuk a központi írásbeli vizsgára jelentkezéseket. A
vizsgabehívóban már tájékoztattunk minden jelentkezőt, hogy az írásbeli
vizsga időpontja január 19. (szombat) 10 óra, megjelenés a vizsga
megkezdése előtt 30 perccel.

Amennyiben a tanuló valamilyen ok miatt nem tud 19-én részt venni a 
vizsgán, akkor lehetősége van pótló írásbeli vizsgát tenni január 
24-én 14.00 órától. Ezt kérjük mielőbb – telefonon (72/517-950) vagy írásban az iskola 
e-mail címére (iskola@pecsimuveszeti.hu) – jelezni szíveskedjenek.

A kijavított dolgozatok megtekintésének időpontja január 28. (hétfő)
8-16 óráig az iskola könyvtárában.

A jelentkezők listája Oktatási azonosító szerint:

72464136369
72452842011
72383598452
72418774273
72451420027
72422581184
72330139476
72305562674
72327228313
72427707458
72448659067
72603342929
72438480763
72409122883
72421750596
72423696955
72425005429
72424715320
72433853765
72456931737
72466098276
72461277470
72406777370
72406760749
72382030472
72410534771
72463105653
72463930990
72448654463
72466967045
72442812260
72525529313
72452410722
72452412351
72438353662
72440401749
72456942220
72423702471
72330137032
72445664626
72426783132
72448686180
72464204315
72461454065
72464482608
72448668979

Idegennyelvi munkaközösség

Idegennyelvi képzés

Iskolánkban angol, német és olasz nyelveket tanulhatnak a diákok. A szakgimnazista képzésben egy idegennyelv tanulása kötelező, mely angol vagy német nyelv lehet. A dráma tagozatos gimnazista képzés keretében második idegennyelvként német vagy olasz nyelv választható.

Szakmai meggyőződésünk, hogy a diákok idegennyelvi készségeit viszonylag homogén tudásszintű nyelvcsoportban lehet a leghatékonyabban fejleszteni, így a felvételt nyert fiatalokat a szintfelmérő teszten elért eredményük alapján tudásszintjüknek megfelelő nyelvcsoportba osztjuk.

Az elmúlt években több alkalommal angol nyelvi teadélutánt szerveztünk a kötetlenebb nyelvgyakorlási lehetőség megteremtése céljából. 2018 novemberében első ízben rendeztük meg angol nyelvű történetíró háziversenyünket, a Mini Saga Contest-et. Minden évben jelentkeznek diákjaink az angol nyelvi OKTV versenyre és rendszeresen szerepelnek a második fordulóban is.  A Leöwey Klára Gimnáziumban megrendezett Angol nyelvű Vers és Prózamondó megyei versenyen 2016-ban dobogós helyezéseket értünk el. 2019 tavaszán egy újabb eseménnyel készülünk a „Video Vibe” angol nyelvű video készítési háziversennyel.

Mini Saga Contest díjazottjai (2018. november):
I. helyezett: Baráti Réka és Gáspár Boglárka 12.Cd
II. helyezett: Németh Rebeka 11.Cd
III. helyezett: Hofecker Barnabás 12.Cd

2019 márciusában immár 3. alkalommal rendezzük meg a „Szakgimnazista diákok angol nyelvi megyei versenyét”. Az ECL nyelvvizsgaközpont támogatásával és aktív közreműködésével bonyolítjuk le az eseményt, melyet az Oxford kiadó és az MM Publications is rendszeresen támogat. Kétfordulós versenyünkre tavaly 10 középiskolából összesen 43 diák nevezett be és igen színvonalas eredmények születettek. Mindkét kategória győztesének jutalma egy-egy 20.000 Ft értékű kupon, melyet az ECL nyelvvizsgaközpontban lehet levásárolni. A második helyezettek 2-2 db színházjegyet nyernek, a harmadik helyezettek könyvjutalomban részesülnek. Nagy örömünk, hogy saját diákjaink is rendre szépen szerepelnek a megmérettetésen.

2020-tól minden felsőoktatási intézménybe jelentkező tanulónak középfokú nyelvvizsgával kell rendelkeznie a felsőoktatási felvételi követelmények változása miatt. Ezzel egyenértékű bizonyítványt ad a 60% felett teljesített emelt szintű érettségi vizsga, viszont a továbbtanuláshoz jóval magasabb többlet pontszámot jelent. Ezért célunk, hogy minél több diákot juttassunk el az emelt szintű érettségivel megszerezhető középfokú nyelvvizsgához, melynek elérését iskolánk plusz tanóra lehetőségével segíti.

2018. májusi érettségi eredmények:

 • Angol nyelvből a közép szinten érettségizők összevont (előrehozott+rendes) átlaga: 3,92
 • Az emelt szinten érettségizők összevont (előrehozott+rendes) átlaga: 5.00
 • A rendes érettségit tett vizsgázók átlaga: 3,83
 • Az előrehozott érettségit tett vizsgázók átlaga: 4,52
 • Német nyelvből közép szintű rendes érettségizők átlaga: 3,41
 • Német nyelvből közép szintű előrehozott érettségizők átlaga: 4,45

Neumarkti cserekapcsolat

Iskolánk hosszú évek óta ápolja sikeres szakmai és nyelvi cserekapcsolatát a bajorországi Neumarktban található Osterdorfer Gimnáziummal. Ennek keretében minden második tanév őszi félévében 15 diákunk utazhat Németországba, ahol számos iskolai, kulturális és zenei programon vehetnek részt, miközben fogadócsaládok látják őket vendégül. A tavaszi félévben pedig a neumarkti diákok pécsi látogatására kerül sor. Mindamellett, hogy a kapcsolat kitűnő lehetőség a nyelvgyakorlásra valamint az ismeretek bővítésére, tapasztalataink szerint maradandó élményt és barátságokat is eredményez.

Neumarkti csoportkép

A munkaközösség tagjai:

 • Bölcz Mariannangol nyelv
 • Cseresznyés Máriaangol nyelv
 • Csernák Ritanémet nyelv
 • Hirth Ernanémet nyelv
 • Rogner Emílianémet nyelv
 • Szőke Szilviaangol és olasz nyelv
 • Varga Mónikaangol nyelv
 • Zaharia Zita – olasz nyelv

 

A Zeneművészeti képzés új ösztöndíjasai

A Nemzet Fiatal Tehetségei pályázaton ösztöndíjat nyert Jegenyés Bence oboista növendékünk, melyet hangszertartozékok vásárlására használ majd fel.
Bence tanára: Kothencz Melinda.
Gratulálunk!

A Nemzet Fiatal Tehetségei pályázaton ösztöndíjat nyert Sterner András klarinétos növendékünk, melyet nemzetközi versenyen való részvételhez használ majd fel.
Andris tanára: Radics Miroslav.
Gratulálunk!

Szigeti Bence 11. osztályos gitáros diákunk több nyertes pályázat büszke tulajdonosa:
A Nemzeti Kulturális Alap Zeneművészeti Kollégium támogatásának köszönhetően nemzetközi ifjúsági rendezvényen vehet részt. Az NTP Nemzet Fiatal Tehetségei pályázaton ösztöndíjat nyert. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt a Nemzeti Tehetség Program ösztöndíjasaként Bence részt vehet a 2019. júniusában az Egyesült Államokban megrendezésre kerülő Guitar Foundation of America versenyen.
Tanárai: Straub Tamás és Tóth Álmos.
Gratulálunk!

A Nemzet Fiatal Tehetségei pályázaton ösztöndíjat nyert Nagy Zoltán Ferenc klarinétos növendékünk, melyet nemzetközi versenyen való részvételhez és hangszervásárláshoz használ majd fel.
Zoli tanára: Radics Miroslav.
Gratulálunk!

Völgyi Boglárka 10. osztályos fuvola szakos növendékünk eddigi kimagasló szakmai eredményeiért az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázaton Nemzet Fiatal Tehetsége Ösztöndíjat nyert.
Bogi a pályázati támogatásból szakmai programokra, versenyekre utazhat.
Felkészítő tanárai: Szeléndi Zsuzsanna és Huszár Eszter.
Gratulálunk!

A Nemzet Fiatal Tehetségei pályázaton ösztöndíjat nyert Udvarhelyi Milla oboista, volt növendékünk. Milla jelenleg a Kunsuniversitat Graz első éves hallgatója. Iskolánkban Kothencz Melinda volt a tanára.
Gratulálunk!

A Nemzet Fiatal Tehetségei pályázaton ösztöndíjat nyert Sinka Eszter oboista, volt növendékünk. Eszti jelenleg a Kunsuniversitat Graz első éves hallgatója. Iskolánkban Kothencz Melinda volt a tanára.
Gratulálunk!

VIII. Országos Klasszikus Balett- és Modern Tánc Verseny

A verseny időpontja: 2019. március 16–17.
Rendező: Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium.
OM azonosító: 027425
Cím: 7624 Pécs, Radnics u. 9.
Telefon: (72) 517-950; (30) 357-60-25
E-mail: iskola@pecsimuveszeti.hu; sz.m.szabomarci@gmail.com
Honlap: www.pecsimuveszeti.hu

A verseny célja: A művészeti szakgimnáziumok táncművészeti tagozatán tanulók szakmai tudásának, tánctechnikai felkészültségének, előadói képességének – életkoruknak megfelelő – felmérése, értékelése.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató és országos döntő.

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz!

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

Kategóriák:

A) Klasszikus balett
a) szóló forma

B) Modern tánc
a) szóló forma
b) duett forma

Korcsoportok:
I. korcsoport: 9. évfolyam,
II. korcsoport: 10. évfolyam,
III. korcsoport: 11. évfolyam,
IV. korcsoport: 12. és a 13. évfolyam tanulói.

Felső korhatár a verseny utolsó napjáig be nem töltött 20 év.

A nevezés feltételei:
A versenyen nem vehetnek részt azok a tanulók, akik a Magyar Táncművészeti Egyetem tanulói, valamint akik nem az iskolarendszerű képzésben vesznek részt.
Az iskola mindkét kategóriában nevezheti növendékeit.
A modern tánc kategóriában (szóló és duett formákban) az iskola korcsoporttól függetlenül maximum 10 produkcióval nevezhet.
A klasszikus balett kategóriában (szóló formában) nincs korlátozva a versenyzők, a produkciók száma.

A verseny részei: A verseny mindkét kategóriája (formája) két részből, egy kötelező gyakorlat- összeállításból és egy szabadon választott versenyszámból áll.

A verseny anyaga: Egy kötelező és egy szabadon választott gyakorlat bemutatása.

A kötelező gyakorlat egy olyan összeállítás, amely a klasszikus balett, vagy a modern (kortárs) tánc tantárgyak előírt tananyagának felhasználásával készült 2-3 percben. Minden tanuló az általa nevezett összes formában be kell, hogy mutassa kötelező gyakorlatát.
A kötelező versenyfeladatokat az Oktatási Hivatal elektronikusan teszi elérhetővé 2018. október 21-éig. Az elérés módjáról az Oktatási Hivatal tájékoztatja az érintett intézményeket.

A szabadon választott versenyszám egy olyan koreográfia, amely a tanult elemek felhasználásával készült.
A szabadon választott gyakorlat ideje:
Klasszikus balett kategória (szóló forma) maximum 2 perc.

Modern (kortárs) tánc kategória (szóló vagy duett forma) maximum 3 perc.
A szabadon választott gyakorlat kísérőzenéjét a versenyre CD formájában, versenyszámonként külön-külön kérjük elkészíteni és pontosan feliratozni. A szabadon választott gyakorlat zenei anyagának adatait (szerző, mű címe, a részlet időtartama) a nevezésekkel együtt meg kell küldeni a döntőt rendező intézménynek.

A verseny követelményei:

 1. A modern tánc kategória duett formájában hangsúlyt kell, hogy kapjon két ember közötti kapcsolat, művészi előadásmód, tartalom.
 2. A balett kategóriában a kötelező gyakorlatot a mozdulatok, a pontos bemutatás láthatósága érdekében testhez simuló öltözékben, a szabadon választott gyakorlatot a koreográfia stílusához illő öltözékben kell előadni.
 3. A klasszikus balett kötelező gyakorlatok: A mozdulati egységek között a versenyzők tarthatnak hosszabb, lélegzetvételnyi szünetet. (Közép, kisugrás, nagyugrás.)
 4. A modern kategóriáknak gyakorlatait a stílusnak megfelelően mezítláb, vagy zokniban, vagy forgótalpon szükséges (semmiképpen sem balett cipőben) előadni.
 5. Az időhatár túllépésekor a versenybizottság leállíthatja a produkciót.
 6. A versenybizottság az értékelés során nem veszi figyelembe a versenyző esetleges sérültállapotát.
 7. A modern kategóriák kötelező gyakorlatainak összekötő lépései, és azok irányai variálhatók,oly módon, hogy a technikai elemek a megadott formában, és zenei helyen kerüljenek előadásra.

Értékelés az országos döntőn: a versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20–20 pontot adhatnak a versenyzőknek a kötelezően és szabadon választott táncok bemutatására, ami legfeljebb 60 pont feladatonként.

A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által a kötelező és a szabadon választott táncokra külön-külön adott pontok összege, legfeljebb 120 pont.

Értékelési szempontok: technikai kivitelezés, esztétikus bemutatás, meggyőző előadásmód, fizikai és érzelmi-gondolati kapcsolat megjelenése (duett formában).

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.pecsimuveszeti.hu letölthető 2019. január 7-től, amit kitöltve a rendező iskola részére és címére kell eljuttatni.

Az országos döntő nevezési határideje: 2019. február 8.

Letöltések:

Nevezési lap – Nyilatkozat Nevezési lap – Szóló kategória Nevezési lap – Duett kategória

 

Beszámoló iskolánk VERPALU csapatának „Van művészi vénád” című nemzetközi kortárs képzőművészeti pályázaton való sikeres részvételéről

A pályázatot országos szinten a Budapesti Ludwig Múzeum és a Deák 17 Galéria írta ki, csatlakozva a nemzetközi pályázathoz. Hogy miről volt szó ebben? Idézek a diákok munkanaplójából:

„A pályázatot a kortárs képzőművészet iránt érdeklődő diákok számára írták ki Csehországban, Lengyelországban, Németországban, Szlovákiában és Magyarországon. Hazai koordinációját a Ludwig Múzeum látja el, székhelye Csehország. A verseny témája az identitás, műfaji kötöttsége nincs, mivel fontos a vélemények, gondolatok és érzések kifejtése, emellett az új ismeretek, készségek és tapasztalok szerzése. A cél, hogy a diákok szabadon, a saját gondolataikat érvényre juttatva járják körül a témát, minimum két és maximum hat fős, 15 és 19 év közötti csoportokban. A pályázat kihirdetése 2017. szeptember és október között zajlott le, a jelentkezési határidő 2017. október 26. volt. Novemberben és februárban különböző workshopokat és konzultációkat szerveztek. Csapatunk négy fős, a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium tanulói vagyunk. A pályázatot Styrna Katalin művészettörténet-, és rajztanárunk mutatta nekünk október elején, felkészítő tanárunknak is őt választottuk. Eleinte ketten voltunk a képzőművészeti tagozat 11. évfolyamáról, Simon Luca Katalin, festő szakos tanuló és Vida Veronika, ötvös szakos diák. Később csatlakozott hozzánk Nikolics Patrik és Fejér Sára, akik 10. évfolyamosak az iskolánk dráma tagozatán.

Részletek Simon Luca Katalin vázlatfüzetéből

Mivel mindhárman művészettel foglalkozunk, érdekesek számunkra a „Létezik-e női és férfi identitás? Van művész és művésznő?” témakörök. Rájöttünk, hogy nem az általunk kedvelt zenékben vagy filmekben van hasonló érdeklődésünk, hanem a szabadabb gondolkodásmódunkban. Felmerült a városunk identitása is, de mivel egyik tagunk nem Pécsen lakik.    ….A sok beszélgetés alatt arra jutottunk, hogy egy videoklip-szerű installációt szeretnénk létrehozni….

Hétköznapi dolgok fotózásában, rajzokban és festményekben gondolkodtunk, hogy megjelenítsük a saját gondolati világunkat. Első célunk a zsúfoltság és a sokszínűség videóba való átvitele és az adott pillanatok megragadása volt. Nem egy konkrét történetet szerettünk volna készíteni, hanem egy lelki állapot megörökítését, ami az embereket arra készteti, hogy gondolkodjanak, esetleg vitatkozzanak a videó témáján, ahogy minket is elgondolkodtatott az identitás fogalma. Második ötletünk a stop motion animáció használata lett, gyurmafigurák segítségével. … Kezdetben olyan híres művészek munkái inspiráltak minket, mint Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, El Kazovszkij, Tim Burton és Monty Python.

Részletek Simon Luca Katalin vázlatfüzetéből

Kisfilmünket próbáltuk minél szimbolikusabb részletekkel kibővíteni. A benne szereplő kukacok a zaklató társadalmat jelképezik, akik nem hagyják az egyén önmegvalósítását kiteljesedni és akár beteggé is tehetik az embereket… Más megközelítésből, pozitív értelemben átjárót jelenthetnek a saját, elképzelt világunkba, ahol nincsenek ilyen korlátok. Az előbb felsoroltak főként az adott személy identitásával foglalkoznak, de szerettük volna megmutatni a nemzeti, valamint a nemi identitásról alkotott elképzelésünket. Egyrészt a kukacok a főszereplő nyaka köré tekeredve egyfajta védelmet is nyújtanak, másrészt viszont megfojthatják bármelyik pillanatban. Ez az ellentét jelképezi, hogy a társadalom kényelmet tud nyújtani, ha teljes mértékben beilleszkedünk és elfogadjuk azt, amit elvárnak tőlünk.

A videó a legelső kukac eltaposásával ér véget, vagyis az őt zaklató negatív gondolatokat és érzelmeket pusztítja el. Főszereplőnek mindenképp egy olyan embert igyekeztünk találni, aki férfi, de a feminin vonások erőteljesen jellemzőek rá. Ennek következményeként azt szerettük volna elérni, hogy első megtekintésre ne legyen egyértelmű a karakter nemi hovatartozása. A néző szabadon eldöntheti, hogy homoszexuálisnak, transzneműnek, transzvesztitának, nőnek vagy férfinak látja a szereplőt. Fontos szimbólum még a helyszín, amivel az álomvilágot szerettük volna megjeleníteni. Két pécsi szórakozóhelyen forgattuk le a jeleneteket, az arcra vetítésnél a Szabadkikötő pincéjét használtuk fel, a kukacokkal felvett jelenetekhez pedig a Wannabe Cafe & Bar nyújtott segítséget. Azért döntöttük ezen helyszínek mellett, mert a félhomályban esztétikus és kontrasztos fényhatásokat tudtunk elérni a képek készítése közben, emellett a téglafalak növelik a bezártság érzetét.

Az arcra vetítős jelenetek igen jelentősek, mivel itt keresi a főszereplő önmagát. Projektor segítségével népszerű vagy provokatív arcképeket vetítettük rá, amik szinte teljesen kitakarják az eredeti arcát. A jelenet egy adott pillanatot ragad meg, lényegtelenné válik, hogy milyen nemű az illető…..

Semmilyen természetellenes mozdulatot vagy beállítást nem akartunk megjeleníteni a csoportra vetítésnél se….. A benne szereplő embereket nem ismertük, csak megkértük őket, hogy üljenek le és beszélgessenek, ezzel is egy általános szituációt hoztunk létre. A rájuk vetített képeken tömegjelenetek és mikroszkopikus élőlények láthatóak. Az utóbbiakat csak az expresszivitás növelése szempontjából alkalmaztuk, míg az előbbiek emellett azzal a jelentőséggel is bírnak, hogy elgondolkodjunk a nemzetünk identitásán.

A dal Áron és Vera feldolgozása, a T.rex – The Slider című száma, melynek szövege és hangzása is passzolt az elképzelt képi világhoz. A dalszöveg kissé szomorú, de mégis vidám hangulatú. Nem mond el konkrét történetet, szabadon értelmezhető, akárcsak a videónk. A refrénben elhangzó „and when I’m sad I slide” a mi értelmezésünkben a bánaton való átlendülést szimbolizálja. A csúszda egy út a saját világba, az egyén nem érti a valóságot és nem látja benne a helyét.

Iskolánkban két tanárral és hat (16 és 18 év közötti) diákkal interjúkat készítettünk, hogy megtudjuk, hogyan gondolkodnak egy „művészi” környezetben tanuló és dolgozó emberek. Mivel hazánkban erőteljesen jellemző a férfi-központúság, fontos volt számunkra erre a problémára felhívni a figyelmet.

Összesítve elmondható, hogy az emberek hiába egyre elfogadóbbak, az ilyen típusú kérdésekre igyekeznek kevésbé provokatívan válaszolni, nehogy megsértsenek másokat. ..ezen kívül vannak bizonyos társadalom által belénk kódolt helyes válaszok a tabuként kezelt témákra.

Hogyan képzeltük el az installációt?

Ha a munkánk bekerülne egy kiállításra, mindenképp szerepeltetnénk a videóban megjelenő tárgyakat, hogy a nézők is közelebb kerüljenek a kitalált „álomvilágunkhoz”. Ennek részei lennének a gyurmakukacok maradványai, a festett lepedő, a főszereplő fürdőköpenye és festményei, a kézzel írt munkanapló részletei és Lucának a témához készített alkotásai. Hasonló különleges fényeket szeretnénk létrehozni a kiállító teremben, mint a Szabadkikötő pincéjének növényekkel díszített folyosóján. A videót vagy a falra kivetítve, vagy egy régi stílusú televízión lejátszva képzeltük el bemutatni. Ezen szempontok azonban nagyban függenek a helyszíntől és a ráfordítható anyagi költségektől. Nyitásként mindenképp szeretnénk egy performanszt bemutatni, amelyben a nézők is részeseivé válhatnak a gondolatmenetünknek.

Részletek Simon Luca Katalin vázlatfüzetéből

 1. A kész videóba aláfestésként szeretnénk narrációt is alkalmazni. Ennek a szövegét Patrik vágta össze Charles Baudelaire – Egy dög című költeményéből és Örkény István – Hogylétemről című egyperces novellájából…… A szöveget Németh Rebeka mondta fel, aki különösen dinamikus, intenzív és mély hangszínnel rendelkezik. Ez azért jelentős, mert olyan női hangot kerestünk, amely kontrasztban lesz a dal lágy, kellemes hangzásával.

Az arcra vetítős részt annyival szeretnénk majd kibővíteni, hogy írásvetítő segítségével átlátszó fóliákra rajzolt portrékat is megjelenítenénk a főszereplő arcán. Ezeket a fóliákat már Sári megrajzolta, ezen kívül próbaként sorozatfotókat is készítettünk. A jelentősége ennek annyiban tér el, hogy sokkal közelebb állnak a vetített arcok hozzánk, mivel kizárólag a mi alkotásaink. Új lehetőségek is létrejönnek ez által, mivel olyan pillanatokat is megörökíthetünk, amikor éppen rajzolunk valamit, vagy akár több megrajzolt arcot egymásra helyezünk. Azért bíztuk meg Sárit ezzel a feladattal, mert bár dráma tagozaton tanul, mégis tehetséges és jó érzéke van a rajzolásban. ..”

Nagy vonalakban idézve a munkanaplóból kiegészíteném azzal, hogy mi valósult meg?

A film kiegészítetésre került, de a szöveges rész Nikolics Patrik saját meséje lett, melyet Németh Rebeka tolmácsolt. Sajnos az animációs részek kimaradtak, túl soknak tartották végül is a diákok, helyére a performanszt kitaláló és előadó 12. C osztályos diákok árnyjátéka került. Az installáció sajnos nem kapott elég teret, a nagyszámú kiállító miatt szűkültek a lehetőségek, így nem tudtuk az eredeti terveket megvalósítani. Helyette a film kivetítése, Luca négy festménye, az eredeti, festményeket és grafikákat tartalmazó munkanapló kinyomtatott, damilra felfüggesztett lapjai, és a táncosok székekre kiterített jelmezei alkották kiállítási anyagunkat a Deák 17 Galériában.

Részlet az árnyjátékból

A kiállítás megnyitóként is  szolgáló performanszunk nagy sikert aratott a Deák 17 Galériában. Nűbl Tamara négy tanítványa (Takács Eszter, Szendrői Bence, Rovó Fanni, Takács Anna) saját ötleteikkel kiegészítve,  gyönyörűen dolgozták fel a pályázati anyagunk fő kérdését. Simon Luca négy karaktert ábrázoló festménye elevenedett meg előadásukban. Az  alkotások egy-egy  részletét arcukon hordozva először szinkronban mozogtak az előre felvett árnyéktáncukkal, majd azoktól  elszakadva  új képekké teremtették meg saját vágyaikat.

Részlet az árnyjátékból

Nagyon örültünk a különdíjunknak, nagyon hiányoztak az otthon éppen vizsgázó drámás csapattagjaink, akik színvonalasan emelhették volna a zsűri, és a versenyző csapatok előtt bemutatott prezentáció hatását és értékét.

STÁBLISTA Csapattagok:

Vida Veronika, Simon Luca Katalin, Fejér Sára, Nikolics Patrik

 • Felkészítő tanár: Styrna Katalin művészettörténet- és rajztanár
 • A táncosok felkészítő tanára: Nűbl Tamara balettmester, tánctanár
 • Szereplők: Vida Áron, Laszinger Vivien, Hajek Lídia, Hegedüs Martin, Alex Csurka Balázs
 • táncosok: Takács Eszter, Szendrői Bence, Rovó Fanni, Takács Anna
 • Fotó: Elekes Dóra
 • Vágó: Hoffer Dávid
 • Zene: Vida Áron, Vida Veronika
 • Narráció: Németh Rebeka

Helyszínt biztosítottak: Szabadkikötő közösségi tér Wannabe Cafe & Bar

Segítségünkre voltak: Varga Rita festőművész – több alkalommal időt szánt arra, hogy rendhagyó művészettörténet órát tartson nekünk, és saját tapasztalatait megossza a projektmunkával és az együtt dolgozással kapcsolatban.

Zsin Bence festőművész – aki mesélt az Úszó Ház projektjéről, és további ötletekkel látott el.

Ákli Krisztián drámatanár/színész – buzdított minket a performansz vagy installáció elkészítésére, valamint sokat segített dramaturgiai tanácsaival.

Köszönjük, hogy iskolánk, illetve a Tankerület, kisbuszával segítette a döntő helyszíneire való gyors, és térítésmentes eljutásunkat.

Mellékleteinkben megtekinthetők a pályázaton, és kiállításon szereplő anyagaink.

Styrna Katalin

művészettörténet, vizuális kultúra tanár

November 24-én Gyere közénk, táncolj velünk! – címmel mutatkoztak be növendékeink a gyönyörű Átrium színpadán

A Magyar Táncművészek Szövetsége 2018-ban ünnepli fennállásának 70. évfordulóját 2018. november 23-24-én, a felújított Hagyományok Háza tereiben. A kétnapos rendezvénysorozat keretében mutatták be a magyar hivatásos táncművészetet, annak nemzetközileg is elismert minőségét, színvonalát, és sokszínűségét: gálaestek, kiállítás, könyvbemutató, filmvetítések, térspecifikus előadások, workshop-ok keretében.