Táncművészeti képzés pályázatai

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Tisztelt Igazgatóság!

 A pályázatban vállalt feladat

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium táncművészeti tagozata 2016/17-ben a Nemzeti Kulturális Alapprogramtól a 109199/00004 azonosító számú „A PÉCSI MŰVÉSZETI GIMNÁZIUM ÉS SZAKGIMNÁZIUM TÁNCMŰVÉSZETI TAGOZATA VIZSGAELŐADÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA ÉS SZAKEMBEREK FOGADÁSÁRA” program megvalósítására igényelt támogatást.

Az elvégzett munka

Pályázatomban már említettem, hogy a munkaerő piaci elvárásokat modellező kompetencia alapú táncművészeti szakképzésvizsgakövetelményeinek hangsúlyos része a színházi körülmények között tartandó Koncertvizsga. A központi oktatásban szereplő szakmai tantárgyak szilárd és alapos bázis technikát biztosítanak növendékeinknek, de oktatásunk úgy élet- és korszerű, ha tágabb teret adunk a modern irányzatú technikáknak is. Mindezért meghívott szakemberek, koreográfusok, táncművészek segítségével egészíti ki táncművészképző intézményünk a fiatal táncművészek szakmai oktatását. Legyen az tánctechnikai fejlesztő foglalkozások vagy tudásukra szabott koreográfiák.

A tanulmányait befejező növendék sem a balett teremben történő gyakorlati, sem az elméleti vizsga során nem tudja igazán megmutatni elsajátított ismereteinek valódi kompetenciáját – a későbbi szerződtető által elvárt teljesítményét.

A sikeres szerződtetéshez szükséges elvárt tánctechnikai és előadó művészeti gyakorlati „tudást” csak a színházi előadás keretei között lehetséges felmérni.

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium táncművészeti tagozata a 2018-as évadban a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában, megfelelő színpadi körülmények között tartotta meg a szakmai követelményekben előírt év végi Színpadi vizsgáját 2018.05.28-án.
A vizsgaműsornak a ,,Tiszta szívvel” címet adtuk.

Az első felvonásban olyan művek (szólók, duettek és csoportos koreográfiák) kerültek bemutatásra, melyek személyre szabottak és figyelembe vették a növendékek egyéni tudását, képességeit és személyiségét is. Emellett színpadra állítottuk Leonard Bernstein West Side Story című művéből egy montázst, melyben az iskola alsóbb évfolyamos növendékei is közreműködtek.

A második felvonásra egy felvonásos alkotás készült. József Attila életének meghatározó állomásait elevenítettük meg a modern tánc és a próza eszközeivel. A közel ötven perces összefüggő alkotás egy másfajta figyelmet és fegyelmezettséget követelt meg növendékektől, ahol nagyobb hangsúlyt kapott a szerepalkotás és az egymásra figyelés.

A Színpadi vizsga alkalmával a bemutatott koreográfiák, etűdök magas színvonalon bizonyították a növendékek szakmai ismereteit, mind a tánctechnika, mind az előadóművészi képesség tekintetében.

A központi programban szereplő tananyagot életszerűvé teszik a beiktatott kurzusok, amelyeken tréningek és koreográfiák betanulása történik – meghívott vendégtanárok, koreográfusok közreműködésével.

Egy jól összeállított, színvonalas Színpadi vizsga, mint a végzős növendékek szakmai ismereteinek prezentálása, rendkívül nagy segítséget nyújt a sikeres szerződtetéshez, munkába állásához.

Intézményünk anyagi helyzetét tekintve, nem képes biztosítani a koreográfiák és az azt megelőző kurzusok költségeit, ezért az elnyert pályázati támogatás segítségével biztosíthattuk növendékeink megfelelő felkészítését.

Meghívott vendégtanárok, koreográfusok:

 • Nemes Zsófia
 • Nagy Írisz
 • Czebe Tünde
 • Jónás Zsuzsa
 • Túri Lajos
 • Várnagy Kristóf
 • Szabó Márton

A vendégtanárok tiszteletdíját az NKA támogatása segítségével finanszíroztuk

A pályázat megvalósításának helye és ideje:

 • 2018.január 8-14. Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium
 • 2018 január 15-20. Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium
 • 2018 május 28. 19.00 óra, Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínház
 • 2018.június 25-július 1. Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium

Tervezett költségek:

 • Jelmez:    150 000 Ft

Indoklás: A színpadi bemutató jelmezeinek anyagköltsége, illetve varratása, adott esetben vásárlása

 • Díszlet, kellék:    50 000 Ft

Indoklás: A bemutatóhoz szükséges díszlet és kellék bérlés/vásárlás.

 • Vendégtanárok, koreográfusok tiszteletdíja:  1 200.000 Ft
 • Szállás költség:  150 000 Ft

Indoklás: A kurzust tartó vendégtanárok szállásának biztosítása

 • Reklám- és propagandaköltség:      10 000 Ft
 • Technikai személyzet tiszteletdíja:  40 000 Ft
 • ÖSSZESEN: 1.600.000 Ft

Az NKA Táncművészeti Kollégiumának támogatása biztosította növendékeink számára korunk követelményeinek megfelelő, az elhelyezkedést nagyban segítő színpadi záróvizsga megvalósítását.

Programunk szakmai koordinátora Szabó Márton táncművész, táncpedagógus, a Pécsi Balett magántáncosa, a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium táncművészeti képzésének szakmai vezetője.

Segítségüket köszönjük a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium táncművészeti tagozata nevében!

A pályázat elszámolása letölthető pdf-ben ››