Zeneművészeti Képzés


Intézményünk több mint 60 éve biztosítja a magas színvonalú zenei képzést. Célunk változatlan: a szakképzés követelményeinek megfelelő korszerű tudás kialakítása, a zenei képességek kompetenciaelvű,  gyakorlatorientált fejlesztése.

Fontosnak tartjuk a régióban élő tehetséges, zenei pályára készülő tanulók segítését, támogatását.

A szakmai gyakorlat- és elméletoktatásunkat differenciált képzéssel, egyéni foglalkozásokkal egészítjük ki, szem előtt tartva a diákok egyéni fejlesztési szükségleteit. Ezzel a többoldalú tanulástámogatással valósul meg a személyre szóló tehetséggondozás.

Szerepet vállalunk szűkebb és tágabb környezetünk kulturális-művészeti életében. Diákjaink alkalmanként a többi tagozattal együttműködve nagyszabású összművészeti alkotásokban, előadásokban vesznek részt, melynek során közös művészeti élménnyel gazdagodnak. A kooperativitással, egymás támogatásával összefüggő személyiségfejlesztést a művészeti nevelés feladataként értelmezzük. Zeneművészeti képzésünk fejleszti a kreativitást, az absztrakt gondolkodásra való készséget, a közismereti képzéssel karöltve olyan interdiszciplináris alapot biztosít a tanulóknak, amit akkor is tudnak kamatoztatni, ha nem a szakirányú továbbtanulás mellett döntenek.

A 2021/2022-es tanévtől képzésünk az érettségi utáni zenei szakképzéssel bővül. (Bővebb tájékoztatás a felnőttoktatás menü pont alatt található.)

Rippert Péter
A zeneművészeti képzés vezetője


E-mail cím: pmzene@gmail.com, zene@pecsimuveszeti.hu

https://www.facebook.com/pecsimuveszeti.zenemuveszetikepzes


Tanárok:

Adorján Zsófia hegedű
Ancil Anita zongora, korrepetíció
Bakró-Nagy György tuba
Bánky Géza ütőhangszerek, kreatív zene
Barkóczi László harsona
Berényiné Hardi Alíz magánének
Bontovics Jánosné Rába Mária szolfézs, zeneelmélet, népzene, leánykar
Dr. Herpay Ágnes fagott
Forgó György zongora, kötelező zongora
Főbusz Nóra zenei elméleti tantárgyak
Győrffy István zeneszerzés
Harmat Katalin szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom
Hidvégi Nóra korrepetíció
Hoffner Tibor szolfézs, zeneelmélet
Huszár Eszter fuvola
Huszics Ibolya kötelező zongora, korrepetíció
Kéméndi Tamás harmonika
Kothencz Melinda oboa
Köcsky Tibor orgona, kötelező zongora, korrepetíció
Borbíró Máté kürt
Mátyás Tibor trombita
Megyimóreczné Schmidt Ildikó zongora
Milbauer Krisztina  kötelező zongora, korrepetíció
Muirn Jaroszláv brácsa, vonószenekar
Nagy Gábor szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom
Papp Gábor hegedű
Petőcz Zsuzsanna zongora, kötelező zongora, korrepetíció
Radics Miroslav Péter klarinét
Rippert Péter zongora főtárgy, kötelező zongora, korrepetíció
Sárközy Zoltán zongora, kötelező zongora, korrepetíció
Solmyosi Péter trombita
Straub Tamás gitár
Szabó Gabriella klarinét
Szakács Viktória cselló
Szeléndi Zsuzsanna fuvola
Szendrői Zsuzsanna szaxofon
Tari Gergely fúvószenekari karnagyzenek
Dr. Tóth Emília szolfézs, zeneelmélet, vezénylési gyakorlat, partitúraolvasás, hangképzés
Vassné Papp Viktória fuvola
Vida Lóránt harsona főtárgy, kamarazene, kreatív zenei fejlesztés
Vörös Elma Dóra kötelező zongora
Wunderlich Istvánné kötelező zongora

Együtteseink (Fúvószenekar, Vonószenekar, Gitárzenekar, Kórus)

Diákunk, Mohai Zsófia a Virtuózok elődöntőjében