Színészképzés


Színész II. (Színházi és filmszínész szakmairány)

A szakképesítés azonosító száma: 54 212 03

Célok:

Cél, a művészeti, vagy művészethez kapcsolódó ágazatok elvárásainak megfelelő magas műveltségű, kiemelkedő szaktudású, kreatív és elkötelezett szakemberek képzése, továbbképzése.

Fejlesztendő szakmai készségeknek tartjuk az előadói beszéd-, mozgás- és énekkészséget, emellett fejlesztendő kompetencia a komplex eszközhasználati képességek és készségek, nem utolsó sorban a szövegértés, szövegelemzés.

A személyiségfejlesztés áthatja képzésünknek, amelyben fontos szerepet kap az énkép, önértékelés, önismeret kialakítása. Cél a motivációs bázis kialakítása, továbbá aktivitására, önállóságra, önfejlesztésre és együttműködésre nevelés.

Az iskola célja és feladata a szakmai képzés folyamatos megújítása, a magas minőségi színvonal biztosítása, sokoldalúan képzett szakemberek nevelése, számukra a piacképes tudás biztosítása.

Korszerű szakmai és részben az általános műveltséget is növelő ismeretanyagot közvetítünk és hozzájárulunk a szakma színvonalas gyakorlásához, nélkülözhetetlen munkaszokások kialakításához, a szakmaszeretet alapjainak lerakásához.

Feladatunknak tekintjük, hogy tanulóinkat felkészítsük további tanulmányok folytatására: akár egy második szakma megszerzésére, akár a tanulmányok szakirányú felsőoktatási intézményben történő kamatoztatására.

Célunk, hogy a képzés eredményeképpen a tanulók rendelkezzenek olyan általános és szakmai elméleti, illetve gyakorlati tudással és képességekkel, amelyeknek birtokában alkalmassá válnak a képzettségüknek megfelelő munkakörök szakszerű, önálló betöltésére.

Tanárok:

Doszpodné Novák Tímea: Képzésvezető, Beszédtechnika

Czéh Dániel

Istvánfi Fruzsina

Herczeg Adrienn: Színészmesterség, Vers- és prózamondás gyakorlata

Spanicsek Valentina: Színpadi mozgás

Józsa Richárd: Színészmesterség, Vers- és prózamondás gyakorlata

Dargó Szilvi: Ének- és hangképzés

Sramó Gábor: Színházelmélet és történet

Szalai Ádám

Rumann Gábor: Filmelmélet és történet

Ákli Krisztián: Drámaelmélet és történet

Khaled Abdo Szaida: Dramaturgia

Illés Attila: Munkavédelmi ismeretek színházi munkaterületeken

Cserna György: Angol

 

  1. évf. osztályfőnöke: Herczeg Adrienn
  2. évf. osztályfőnöke: Doszpodné Novák Tímea

2020/2021 tanév osztályfőnöke: Józsa Richárd