Tanáraink

Közismeret

 • Bánki Éva
 • Heinrich-Baráth Csenge
 • Baráth Csenge
 • Bartók-Tátrai Szilvia
 • Becskereki Tímea
 • Halászné Bencze Klaudia
 • Bosák Levente
 • Bölcz Mariann
 • Csernák Rita
 • Farkas Tamás József
 • Fükéné Walter Mária
 • Gosztomné Ivsics Eszter
 • Hári Nóra
 • Hornok Máté
 • Hopka László
 • Horváth-Jeszenszky Zsolt
 • Pánczélné Varga Adrienn
 • Pécsi Dorottya
 • Rigóné Hódi Hajnalka
 • Styrna Katalin
 • Szávai József
 • Szabó Dávid
 • Szabó-Vertán Lili Klára
 • Szőke Szilvia
 • Varga Csabáné
 • Varga Mónika
 • Zaharia Zita Lacrima
 • Pelczer Lívia

Képző-iparművészeti képzés

 • Boda Péter
 • Böhm Gergely
 • Budán Miklós
 • dr. Ernszt András
 • Fejős Miklós
 • Kiltau Kinga
 • Horváth M. Zoltán
 • Kovács Eszter
 • Major Judit
 • Makra Zoltán
 • Miklya Gábor
 • Molnár Tamás
 • Nyári Flóra
 • Nyári Zsolt
 • Prell Norbert
 • Rózsa Béla
 • Somogyi Klára
 • Styrna Katalin
 • Szentgróti Dávid
 • Szorg Luca Rebeka
 • Váradi Bence
 • Vata Enikő

Zeneművészeti képzés

 • Adorján Zsófia
 • Ancil Anita
 • Bakró -Nagy György
 • Bánky Géza
 • Barkóczi László
 • Bártfai Zsuzsanna
 • Berényiné Hardi Alíz
 • Bontovics Jánosné Rába Mária
 • Borbíró Máté
 • Dr. Herpay Ágnes
 • Dr. Papp Gábor
 • dr. Herpay Ágnes
 • dr. Papp Gábor
 • Forgó György
 • Harmat Katalin
 • Hoffner Tibor
 • Huszár Eszter
 • Huszics Ibolya
 • Jónás Sámuel Zsolt
 • Kéméndi Tamás
 • Kothencz Melinda
 • Köcsky Tibor
 • Mátyás Tibor
 • Megyimóreczné Schmidt Ildikó
 • Milbauer Krisztina
 • Murin Jaroszláv
 • Nagy Gábor
 • Petőcz Zsuzsanna
 • Radics Miroslav Péter
 • Rippert Péter
 • Sárközy Zoltán
 • Solymosi Péter
 • Straub Tamás
 • Szabó Gabriella
 • Szakács Viktória
 • Szeléndi Zsuzsanna
 • Szendrői Zsuzsanna
 • Szilágyi Lajos
 • Dr. Tóth Emília
 • Tóth Gábor Álmos
 • Vida Lóránt
 • Vassné Papp Viktória
 • Wunderlich Istvánné

Dráma Tagozat

 • Bánki Éva 
 • Bánky Géza
 • Doszpodné Novák Tímea
 • Józsa Richárd
 • Herczeg Adrienn
 • Mag Eszter
 • Papp Melinda
 • Spanicsek Valentina
 • Sramó Gábor
 • Tölgyfa Gergely

Táncművészeti  képzés​

 • Bártfai Zsuzsanna
 • Boris Jaksov
 • Funk Iván
 • Hídvégi Nóra
 • Kovács Zsuzsanna
 • Lakatos-Varga Boglárka
 • Lovas Pál
 • Molnár- Ujvári Katalin
 • Nagy Írisz
 • Nűbl Tamara
 • Pronicseva Galina
 • Szabó Márton
 • Kárnyáczki-Szécsi Teodóra
 • Szkladányi Judit
 • Tandiné Mosgai Andrea
 • Tandi Zsófia