Rajzi Képzés

A rajz-festés és a rajz-mintázás tantárgy tanításának célja a képző- és iparművészeti középiskolákban az, hogy a tanulók az ötéves szakképzés befejezése után:

 • rendelkezzenek jól megalapozott vizuális ismeretekkel, önállóan tudjanak élni az ábrázolóművészetek eszközeivel,
 • ismerjék azok elméleti, esztétikai és technikai lehetőségeit, önállóan tudják ábrázolni a természet és a tárgyi világ jelenségeit,
 • szubjektív vizuális élményeiket legyenek képesek megfogalmazni és megjeleníteni a festészet, mintázás és rajzművészet valamennyi műfajában,
 • értsék a különféle ábrázolási módok közös jellemzőit és lényeges különbségeit, munkájuk során legyenek képesek a feladatnak legmegfelelőbb módszer helyes megválasztására és alkalmazására,
 • ismerjék a festészet, a mintázás, a rajzművészet, valamint a tervezőművészetek történetileg kialakult műfajait és azok lehetőségeit,
 • legyenek képesek önálló elképzeléseiket, gondolataikat, élményeiket, ötleteiket a rajzolás, festés és mintázás eszközeivel mások számára érthető formában közölni és megjeleníteni.
 • A rajzoktatás célja az értékek közvetítése, a fiatalok értékszemléletének formálása, művészetekben való tájékozottságuk, hozzá való viszonyuk kialakítása.
 • A növendékek életkoruknak megfelelő önálló hangvételű alkotások létrehozásával legyenek képesek a művészeti főiskolák, egyetemek felvételi követelményeinek megfelelni.

A szakon tanító tanárok:

 • Dr. Ernszt András
 • Horváth M. Zoltán
 • Kiltau Kinga
 • Kuti László
 • Major Judit
 • Miklya Gábor
 • Szentgróti Dávid
 • Szorg Luca Rebeka

Diákok munkái:

Simon Luca Katalin rajzai – 2018
Vida Veronika: Állatkoponya tanulmány – 2016
Vida Veronika: Anatómia tanulmány – 2016
Jakobovics Dóra Kata: Krokik – 2017
Dublecz Dániel: Portré
Nemes Bulle: Drapéria tanulmány – 2016
Révész Anna: Önarckép – 2009
Révész Anna: Koponya tanulmány – 2009