Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Iskolánkban a 9. évfolyamosok beiratkozását az alábbiak szerint tartjuk:

9.A (zeneművészeti) osztály – 2020. június 22-én (hétfőn) 8 órától – beosztás szerint ››

9.B (képző-iparművészeti) osztály – 2020. június 23-án (kedden) 8 órától – beosztás szerint ››

9.C (táncos) osztály  2020. június 24-én (szerdán) 8 órától – beosztás szerint ››

9.Cd (drámás) osztály – 2020. június 24-én (szerdán) 8 órától – beosztás szerint ››

A beosztásokban gyermeküket oktatási azonosító alapján találják meg.

Az áprilisban kiküldött levelünkben tájékoztattuk Önöket, hogy milyen dokumentumok szükségesek a beiratkozáshoz:

 • a tanuló születési anyakönyvi kivonata
 • általános iskolai bizonyítványa
 • egy fénykép
 • NEK azonosító
 • ha van szakértői vélemény
 • a tanuló oltási kiskönyve

Kérjük, hogy a következő honlapunkról letölthető dokumentumokat is, kitöltve szíveskedjenek magukkal hozni:

A beiratkozás menete:

 1. Találkozás az osztályfőnökkel az aulában
 2. a B és C osztályos tanulók felkeresik iskolaorvosunkat egyeztetés céljából, az iskola orvosi szobájában
 3. az idegen nyelvi teszt megírása a 241-es teremben
 4. kognitív képességprofil teszt megírása a 301-es teremben
 5. a diákigazolvány ügyintézése az iskola könyvtárában
 6. az iskolai póló v. pulóver megrendelése (2.500.-Ft/db illetve 4.700.-Ft/db, méret- szín kiválasztása) – az iskola portáján.

A rendkívüli helyzet miatt kérjük lehetőség szerint a sorrend betartását!

A tankönyvrendeléssel kapcsolatos kérdéseikkel a könyvtáros kolléganőt kell keresniük.

Várjuk Önöket szeretettel:

Lovász Lázár

igazgató helyettes

Kedves Diákok, tisztelt Szülők!
 
Vártuk, reméltük, hogy a krízis helyzet hamar megoldódik és lehetőségünk lesz végzős diákjainktól ünnepélyesen, feldíszített tantermekkel, kedves műsorral búcsúzni. Erre a 2019/2020-as tanévben nincs lehetőség, sajnálattal lemondjuk ballagási ünnepélyünket!
 

Figyelem!

Kedves Felvételiző Diákok, kedves Szülők!

Az Oktatási Hivatal a kihirdetett országos veszélyhelyzetre való tekintettel a tanulók és szüleik, valamint az általános iskolák munkatársai közötti személyes érintkezés minimalizálása érdekében a középfokú felvételi eljárás során a módosító tanulói adatlapok előállításának eljárásrendjét megváltoztatta. Az erre vonatkozó információkat a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/2020. március 25-én éjfélig módosíthatók a jelentkezések a középfokú felvételi eljárásban menüpontban érhetik el.

Érdeklődni az általános iskola intézményvezetőjénél, osztályfőnöknél lehet.

Kedves Diákok, Szülők, Pedagógusok!

Az iskolapszichológus elérhetősége és munkarendje megváltozott. 

Információkat és rendszeresen frissülő írásokat, ajánlásokat találtok a linkre kattintva.

Tovább››

Kedves Szülők, Tanulók!

Ha a KRÉTA belépés valami miatt akadályozott, az alábbi címen tudnak
segítséget kérni. Kérem, hogy pontos e-mail címet vagy telefonszámot
adjanak meg, amelyre válaszolhatunk, üzenetet küldhetünk.

lovasz.lazar@pecsimuveszeti.hu

Üdvözlettel:

Lovász Lázár
igazgatóhelyettes

Kedves Diákok!

2020. március 16-18. között iskolánkban tanítás nélküli munkanapok lesznek.

Március 16-án (hétfőn) 8 és 16 óra között vihetitek el
személyes tárgyaitokat, felszereléseiteket, tanuláshoz szükséges eszközeiteket az iskolából.

Március 17-től a tanulók számára az iskola zárva tart. Következő intézkedésig az iskolában
személyes jelenléten alapuló tanóra nem szervezhető, gyakorlásra nincs lehetőség, a könyvtár
is zárva tart.

Az első online tanítási nap március 19. (csütörtök)

A következő napok, hetek tantárgyi feladatairól tanáraitok fognak tájékoztatni, ezért kérjük,
figyeljétek az E-KRÉTA felületet, emaileteket, telefonotokat.

A tanév sikeres zárása érdekében működjetek együtt tanáraitokkal.

Kérjük, a továbbiakban is kísérjétek figyelemmel tájékoztatóinkat.

Az intézményben minden nap tartózkodik vezető, ha halaszthatatlan ügyben lenne
szükségetek segítségre.

Gosztomné Ivsics Eszter
intézményvezető

Április 17-én megjelent a 2020. évi tavaszi érettségi vizsgákkal kapcsolatos kormányrendelet.

A számunkra fontos változások, tudnivalók a tavaszi vizsgaidőszakban:

 • A rendelet szerint a 10-11. évfolyamos diákok nem tehetnek előrehozott érettségi vizsgát, a 12. évfolyamos tanulók igen.
 • Kevés kivétellel csak írásbeli vizsgát szervezünk, szóbeli és gyakorlati vizsgarészek nem lesznek.
 • Testnevelés tantárgyból az érettségi csak szóban történik.
 • Szóbeli vizsgát kell szervezzünk azon vizsgázók számára, akik szakvélemény miatt előzetes engedély alapján mentesültek az írásbeli vizsgarész teljesítése alól. Ők egy tételt húznak a bizottság előtt, ezzel teljesítik az írásbeli vizsgarészt. (Póttételt húzhatnak).
 • Azon vizsgázók, akiknek a középszintű írásbeli vizsga dolgozatuk eredménye nem éri el a 25%-ot, de a 12%-ot igen, szóbeli vizsgán javítási lehetőséget kapnak.
 • Ezen szóbeli vizsgák  tervezett időpontja 2020. június 11-13. illetve június 15-16.
 • Alapvetően az írásbeli vizsgarészen elért pontszám alapján alakul a tanulók százalékos vizsgaeredménye, de minden tárgyból teljes értékű érettségi eredménynek számít.
 • Az idegen nyelvi emelt szintű érettségiért a szóbeli vizsga hiányában is jár a teljes értékű C típusú nyelvvizsga, az általános feltételek teljesítése esetén.
 • Ha egy tanuló bármilyen ok miatt nem jelenik meg az érettségi vizsgán (vagy határidőre nem adja le a projektmunkáját), akkor vizsgajelentkezését automatikusan törölni kell, de a következő vizsgaidőszakban, amikor érettségire jelentkezik, rendes érettségi vizsgát tehet.
 • Minden tanuló saját maga eldöntheti, hogy ebben a vizsgaidőszakban szeretne-e érettségi vizsgát tenni, vagy szeretne-e valamilyen változtatást kérni az előzetesen leadott vizsgajelentkezésén.
 • A tanulóknak lehetősége van visszalépni bármely érettségi vizsgától (ekkor sajnos az idei felvételi eljárásból kizárják magukat, hacsak nem az 5. tantárgyon felüli vizsgáról van szó), illetve bármely emelt szintű vizsgájukat módosíthatják középszintűre. Kizárólag idegen nyelv esetén középszintről emelt szintre is lehet módosítást tenni.

Érettségi vizsga időpontok a következők:

Tantárgy

 Vizsga időpontja

Magyar nyelv és irodalom /írásbeli

május 4.

Matematika / írásbeli

május 5.

Történelem

május 6.

Angol nyelv

május 7. 

Német nyelv

május 8.

Biológia

május 13.      

Mozgóképkultúra és médiaismeret / írásbeli

május 13.   

Ágazati szakmai vizsga /írásbeli

május 14.

Dráma / írásbeli

május 18.

Emberismeret és etika / projekt munka

a projekt dolgozat leadási határideje április 30.

Testnevelés /szóbeli

egyeztetett időpontban

A rendelet pontos szövege az alábbi helyen olvasható:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2020/2020-as_erettsegi_korm.rend.pdf  

Mintázatok

Változatok természetre, művészetre

Fükéné  Walter Mária a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium Címzetes Igazgatója, egykori kémia tanára nyugdíjba vonult. Tanári pályájának, művészetoktatás iránti elkötelezettségének összegzéseként  elkészült pályaművét a következő ajánlással olvashatják az érdeklődők:
„Ez a munka tisztelgés a 60 éve alapított Pécsi Művészeti Gimnázium egykori és jelenlegi növendékeinek, művésztanárainak és közismereti tanárainak alkotómunkája és pedagógiai tevékenysége előtt, az iskolában eltöltött 35 év emlékére. A természettudomány tanítása/tanulása ebben az iskolában alkotómunkává nemesedhetett, a természet és művészet összefüggésének kutatása egy életre szóló programot adott növedékeknek, tanárnak egyaránt.”
 

Kedves Szülők!

Kérjük, támogassák a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium alapítványát jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával!

​A “Művészetért az Iskolában Alapítvány” adószáma: 18309689-1-02.

Bankszámlaszáma: 10402427-24215246-00000000.

Címe: 7624 Pécs, Radnics u. 9.

​Köszönjük, hogy felajánlásukkal lehetővé teszik diákjaink magas színvonalú szakmai képzésének, tanulmányi munkájának továbbfejlesztését, finanszírozását.

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium 1957 óta a művészi alkotómunka, a gazdag kulturális tevékenység, a tudásépítés és képességfejlesztés, valamint a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés sajátos műhelye…

Individuo –
40 év tánc

Delbó Balázs filmje