Táncművészeti Képzés

A Táncművészeti képzés hírei ››

Magyarország egyre gazdagabb, színesebb táncművészeti élete minden táncműfajban képzett, tájékozott, úgynevezett „soknyelvű” táncművészt igényel, ennek az igénynek képes megfelelni a magas színvonalú  táncművészeti oktatásunk.

A táncművészeti szakképzés folyamatos fejlődését a táncművészet dinamikus és állandó változása indukálja. Magas művészi szinten működő együtteseknek egyetemes műveltséggel,  színvonalas tánctechnikával és előadóművész képességgel rendelkező táncosokra van szüksége a meghatározott műfaji területeken belül.

Jelenlegi tánckultúránkban a különböző táncstílusokat és műfajokat képviselőegyüttesek örömmel fogadják a táncművészeti szakképzettséggel rendelkezőtehetséges táncosainkat.

A táncművészeti képzés szerves része a képességfejlesztés, a kreatív műhelymunka: modern- és kortárs technikák elsajátítása, fejlesztése, bemutatók, előadások tartása.

Növendékeink a Pécsi Nemzeti Színházban végzett szakmai gyakorlatukon felnőtt táncos szerepekben mutatkozhatnak be, nagy sikerrel. Az év végi koncertvizsgákon mutatott tánctechnikai és előadói felkészültségüket elismerően fogadja a szakmai közvélemény és a közönség egyaránt.

Sokszínű táncművészeti képzésünk a magyar közoktatás rendszerében elismert művészeti képzés, amely a nemzetközi szakmai elvárásoknak is hitelesen meg tud felelni.

Hosszú évek óta évente több alkalommal mesterkurzusokat szervezünk, melynek hatása rendkívüli jelentős a növendékek szakmai fejlődése szempontjából.

A kurzusok, műhelymunkák alkalmával neves táncművészek, koreográfusok, vendégművészek gazdagítják a növendékek tudását. Az art jazz, Graham- és Cunningham-technika, európai modern tánc, kontakt-technika, kortárs tánc alapvető elemeivel és azok variációival ismerkedhetnek meg az iskola növendékei.

Tanárok:

 • Szabó Márton (mk. vez.) – emelés, előadóművészeti gyakorlat, pályaorientáció
 • Kovács Zsuzsanna – évfolyamvezető balettmester
 • Lovas Pál – évfolyamvezető balettmester
 • Nűbl Tamara – évfolyamvezető balettmester, balett elmélet, tánctörténet
 • Kárnyáczki-Szécsi Teodóra – évfolyamvezető balettmester
 • Molnár-Ujvári Katalin – modern tánc
 • Lakatos-Varga Boglárka – modern tánc, színpadi tánc
 • Nagy Írisz –  színpadi tánc, képességfejlesztés
 • Tandi Zsófia – színpadi tánc
 • Tandiné Mosgai Andrea – néptánc
 • Szabó Zsolt – színészmesterség
 • Szkladányi Judit – korrepetíció, zeneismeret
 • Bártfai Zsuzsanna – korrepetíció
 • Boris Jaksov – korrepetíció
 • Pronicseva Galina – korrepetíció
 • Hidvégi Nóra – korrepetíció