Közösségi szolgálat

EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEK 

​Kedves Diákok!

​2016. január 1-től kötelező érettségi előfeltétel 50 óra teljesítése az iskolai közösségi szolgálat keretében.

​A kilencedikes tanulóknak a vállalt/elképzelt feladat megkezdése előtt az iskola közösségi szolgálat koordinálásával megbízott pedagógusa tájékoztatót tart, valamint egy jelentkezési lapot nyújt át, amelyen megjelölheti mindenki, hogy milyen területen kívánja teljesíteni az előírt tevékenységet. (Ez a jelentkezés szüleitek jóváhagyásával lép érvénybe.)

​Vagyis mindenki maga választhatja ki, hogy milyen feladatot akar végezni. A fontos az, hogy amit kitaláltok, annak eleget kell tennie a törvényben foglaltaknak.

​A következő tevékenységi területeken végzett feladatok tekinthetők törvényesnek:

 1. egészségügyi,
 2. szociális és jótékonysági,
 3. oktatási,
 4. kulturális és közösségi,
 5. környezet- és természetvédelemi,
 6. polgári- és katasztrófavédelmi,
 7. közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

​A közösségi szolgálat végezhető lakhelyeteken is, de mielőtt megkezditek a vállalt feladatot tájékozódjatok, hogy iskolánk kötött-e már együttműködési megállapodást az adott intézménnyel. Ha nem, akkor a honlapról letölthető aláírt, lepecsételt, kitöltött megállapodást be kell hoznotok az iskolába. Miután érvénybe lépett a megállapodás, akkor kezdhetitek csak meg a választott helyen közösségi szolgálatot.

​Legyetek kreatívak és mérjétek fel környezetetekben, hogy miben lehettek hasznára másoknak, helyi közösségeteknek, környezeteteknek.

​Fontos tudnotok, hogy a közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendőazzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe; a közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető; a közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. Ezt a naplót az iskolában vásárolhatjátok meg.

​További információt a http://www.kozossegi.ofi.hu oldalon olvashattok!

A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok:

1. 1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

1. 2. /A) A Köznevelési törvény végrehajtási rendelet

1.2./B)  20/2012. EMMI rendelet (1) Az iskola pedagógiai programjáról

1.3. A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

1. 4. 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet

1. 5. 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

1. 6. Nemzeti alaptanterv

1. 7. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020

1. 8. Civil törvény

1. 9. Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény

Közösségi Szolgálat – Letölthető dokumentumok

Jelentkezési lap Együttműködési megállapodás

A megállapodásban az alábbiakra szíveskedjenek fokozottan figyelemmel lenni:

 • a szervezet adatainak pontos megadása (nem elegendő a szervezet bélyegzője)
 • 1. pont első bekezdésében csak a konkrét tevékenységi terület maradjon bent a megállapodásban, a többit kérem kihúzni.
 • A konkrét tevékenységeket kérem tételesen felsorolni
 • A tevékenység végzésének helyét is pontosan rögzíteni szükséges.
 • A III/2.1. pontban kérem az Együttműködő Szervezet által vállalt órakeretet rögzíteni.
 • A megállapodás kitöltését követően kérem, hogy 3 példányban (kétoldalas nyomtatással) szíveskedjen elkészíteni. Az nem megfelelő, hogy egy példány eredeti, két példány fénymásolat, mindhárom példány legyen eredeti.