Képző és Iparművészet

A Pécsett élő képzőművészek és iparművészek alkotómunkája hosszú évtizedek óta jelentős mértékben meghatározza iskolánkban a középfokú képző– és iparművészeti  oktatás sajátosságait, feladatait. Az iskola alapító tanárai, majd a későbbiekben itt tanító tanárai a hazai és nemzetközi művészeti életben művészeti területük kiemelkedő alkotói és személyiségei. Az öt évtized alatt az iskolában végzett festők, szobrászok, grafikusok, ötvösök, keramikusok, textiltervezők, divattervezők, fotóművészek, üvegművészek, díszlet- és jelmeztervezők, művészettörténészek vagy a vizuális oktatás különbözőszintjein dolgozó tanárok pályájuk során meghatározó jelentőségűnek érzik  pécsi tanulmányaikat.

A művészek/mesterek fontos feladatuknak tekintik a mesterségbeli tudás átadását, amelynek segítségével a tanulók olyan alkotómunkát végezhetnek, amely az adott művészeti területen fontos értéket hoz létre.

A szakmai képzés feladata a speciális kompetenciák fejlesztése: iskolánkban kiemelt jelentősége van az alkotóképesség fejlesztésének. Az alkotás folyamata nemcsak az elgondolást, a döntést, hanem a kivitelezést: a produktum létrehozását is magába foglalja. Ebből következően az alkotóképesség  fejlesztése csak a tevékenység, a cselekvés fontosságának hangsúlyozásával lehetséges. A tudás elsajátítása nyomán lehetőség nyílik a kreativitás kibontakoztatására: eredeti alkotások születnek, a tanulók könnyedén és rugalmasan viszonyulnak a feladatokhoz, és képessé válnak azok mély, alapos kidolgozására. A szakmai gyakorlat és elmélet egymástól elválaszthatatlan, egymást erősítve szoros egységet alkot, és folyamatos fejlesztést igényel.

Kiemelkedő jelentősége, szerepe van a nyaranta különböző helyszíneken rendezett művészeti alkotótáboroknak, kurzusoknak, illetve részben ezek eredményeként a folyamatosan rendezett kiállításoknak az iskolában és a város különböző kiállítóhelyein.

Tanárok:

 • Boda Péter – kerámia
 • Böhm Gergely – grafika
 • Ernszt András DLA – festészet
 • Kiltau Kinga – képzésvezető, rajz
 • Horváth M. Zoltán – rajz, grafika
 • Budán Miklós – kerámia
 • Kovács Eszter – rajz, szobrászat
 • Major Judit – kerámia
 • Makra Zoltán – festészet
 • Miklya Gábor (képzésvezető– rajz, szobrászat
 • Molnár Tamás – grafika
 • Nyári Zsolt DLA – szobrászat 
 • Prell Norbert – grafika
 • Rigó István – szobrászat
 • Rózsa Béla – ötvös
 • Somogyi Klára – textil
 • Styrna Katalin – művészettörténet
 • Szentgróti Dávid  rajz, festészet
 • Váradi Bence – ötvös
 • Vata Enikő  textil
 • Szorg Luca Rebeka – ötvös