Kerámiaműves Szak

(OKJ 54 211 05)

A keramikusaink olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel valamint kerámiatechnikai tudással rendelkező szakemberek, akik igényesen valósítják meg a kerámia különböző területein adódó szakmai és szakesztétikai feladatokat. Önállóan készítik el a szakmai feladatok terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten, különféle alapanyagokból képesek kivitelezni azokat. Ismerik és használják a kor követelményeinek megfelelőtechnológiákat a kézműves, a gyári és autonóm kerámia területen és figyelembe veszik ezek szemléleti valamint szakmai elvárásait. Az iskola elvégzése után, tudásuk alapján vállalkozóként, önálló kerámia tervezési és gyakorlati munkát végezhetnek, illetve tanulmányaikat művészeti egyetemeken folytathatják.

A szakon tanító tanárok:

  • Boda Péter
  • Budán Miklós
  • Major Judit

Diákok munkái:

Munka a kerámia műhelyben
Kovács Eszter
Velki Eszter, Szondi Petra: Kínálótálak
Hoffmann Eszter
Méh Niki
Lőrinc Péter
Kovács Viktória