Dráma Tagozat

Dinamikus fejlődést mutat drámatagozatos gimnáziumi képzésünk, mely 2008-ban indult azzal a céllal, hogy különféle dramatikus tevékenységformákon keresztül fejlesszük a tanulók érzelmi, értelmi, fizikai és szociális képességeit, készségeit. A négy évfolyamos képzés során a tudásátadás hagyományos formái mellett dominálnak a képességfejlesztő gyakorlatok és improvizációs feladatok. Dráma- és színjáték, vers- és prózamondás, bábjáték, illetve mozgóképkultúra- és médiaismeret adja a képzés gerincét. Gondot fordítunk a növendékeink zenei és mozgásos képességeinek fejlesztésére is a kreatív zene, illetve a kreatív mozgás tantárgyelemeken belül.

Nem színészek oktatását tűztük ki célul, bár nyilvánvaló, hogy egyik lehetséges továbbtanulási cél ez lehet. Hiszünk abban, hogy napjainkban szükség van olyan gimnáziumi végzettséggel rendelkező fiatalokra, akik általános tudásuk mellett képesek a dráma és a többi művészetek értő befogadására és értelmezésére, fejlett kommunikációs és kooperációs készségeik birtokában bármely területen megállják a helyüket.

Tanárok:

  • Bánki Éva – (mk. vez.)
  • Bánky Géza – kreatív zene
  • Józsa Richárd – színjáték
  • Papp Melinda – vers és próza
  • Sramó Gábor – bábjáték
  • Szabó Zsolt – drámajáték,színjáték
  • Tandi Zsófia – kreatív mozgás