Zenei Feladatsor

Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum - Zeneművészeti Képzés

Összhangzattan

Formatan

Határtalanul utazás 2022. 04.10-14.


HAT 20-02-0286, HAT 20-02-0287

A pályázatot két évvel ezelőtt nyertük meg, de a koronavírus járvány miatt az utazás csak idén valósulhatott meg. Az utazás során egyik célunk volt a közösség építése saját csoportunkban és a külhoni magyar partnereinkkel, a személyes kapcsolatok kialakítása és elmélyítése.

A kirándulás során diákjainkkal meglátogattuk a tanulmányaikból már ismert történelmi, kulturális és építészeti vonatkozású tájakat, helyszíneket (Nándorfehérvár, Zenta, Szabadka, Versec,Elemér) láthattuk az anyaországi támogatások példáit (Topolya) és a helyi forrásokat, amiből Magyarország részesül ( együttműködés az alföldi gazdaságokkal). Sokat tanultunk a „bácskai zsíros földekről” és megkóstolhattuk az itt termelt ételeket. Partneriskolánkban tett látogatásunk során megismertük a helyi iskolaszervezés működését, annak a miénktől eltérő és hozzá hasonló vonásait.

A kiránduláson amellett, hogy meglátogattuk a délvidéki területek fontos irodalmi és történelmi vonatkozású helyeit, lehetőségünk nyílt egy játékos kikapcsolódásra is a ludasi hagyományőrző szabadidőparkban.

Útvonal:

1. nap

A szecessziós Szabadkán tettünk sétát, megtekintettük a városházát, amelyek vitrázsait Róth Miksa készítette. A város főbb látványosságait felkeresve sétát tettünk a belvárosban. Ellátogattunk a magyar élni akarás példájaként ismert Tóthfalura, ahol megtekintettük a Mini-Délvidék makettparkot és a szoborparkokat.

2. nap

Topolyára látogattunk a partner iskolánkhoz, ahol a közös projekten dolgoztunk. A diákok együtt fedezik fel a települést, majd közös sétára indulunk Topolyán. Ellátogatunk a topolyai tóhoz, ahol a város nevezetessége, a malom áll. Megtekintettük közösen a Raichel Ferenc tervezte topolyai templomot, mely egyesek szerint a legnagyobb katolikus templom a Bácskában. Ellátogattunk a Kray kastélyhoz. Meglátogattuk a helyi TSC akadémiára és a sportközpontot. Délután pedig betyárhétpróbán veszünk részt a ludasi-tó partján egy lovas kalandparkban.

3. nap

Péterváradra érkeztünk, amely Magyarország második legnagyobb erődje volt, amely nem esett el a ’49-es bukás után sem és ahol Rózsa Sándor is raboskodott. Ezután Nándorfehérvárra látogattunk, megismerjük a szerb fővárost, illetve megcsodáljuk Zimonyban a Hunyadi emléktornyot, amely a magyar millennium emlékére épült.

4. nap

Versecen megemlékeztünk Damjanich Jánosról, a szerb születésű honvéd vezérőrnagyról, aki itt vetette be először Rózsa Sándor csapatait. Felkerestük Herczeg Ferenc szülőházát és emléktábláját. Ellátogattunk Óécska mellett Európa egyik legnagyobb halastórendszeréhez. Eleméren felkerestük Kiss Ernő kriptáját.

5. nap

Óbecsén a Than-házban az interaktív tudományos kiállítást és az Eiffel által tervezett Türr-zsilipet kerestük fel, ahol a Duna vize a Tiszába torkollik. Zentára, a híres csata helyszínére látogattunk. A városháza kilátójában kialakított tematikus kiállításon megismerkedtünk a csata történetével. Ezek után hazaindultunk.

Érintett városok: Szabadka, Topolya, Tóthfalu, Ludas, Pétervárad, Nándorfehérvár, Székelykeve, Zenta, Versec, Nagybecskerek, Óbecse

Az út felejthetetlen élményeket adott, kiváló lehetőséget nyújtott a tapasztalatszerzésre és történelmünk megismerésére. Diákjaink meghatározó emlékként említik a külhoni magyarokkal való találkozást. A tanulókat megérintette, hogy az ott élőknek mennyire fontos a magyarságuk, a hagyományok őrzése és ahogy erről beszéltek. Erre példa a tóthfalusi szoborpark, ahol a falu szobrásza több magyar vonatkozású alkotást készített, pl. turul madár. Tóthfalusi vendéglátóink gyermekei magyar verseket szavaltak nekünk, szüleik pedig a mindennapi helyzetükről meséltek.

 

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Iskolánkban a 9. évfolyamosok 2022/23-as tanévre  történő beiratkozását az alábbiak szerint tartjuk:

9.A (zeneművészeti) osztály – 2022. június 22-én (szerdán) 8 – 14 óráig,

9.C (táncos) osztály és a 9.C (drámás) osztály – 2022. június 23-án (csütörtökön) 8 – 14 óráig,

9.B (képző-iparművészeti) osztály – 2022. június 24-én (pénteken) 8 – 14 óráig.

Az áprilisban kiküldött levelünkben tájékoztattuk Önöket, hogy milyen dokumentumok szükségesek a beiratkozáshoz:

 • a tanuló születési anyakönyvi kivonata,
 • általános iskolai bizonyítványa,
 • NEK azonosító,
 • ha van szakértői vélemény (SNI esetén intézménykijelölő dokumentumot is kérünk)
 • a tanuló oltási kiskönyve.

Kérjük, hogy az alábbi, honlapunkról letölthető dokumentumokat is kitöltve, aláírva szíveskedjenek hozni:

 • általános adatkezelési hozzájárulás,
 • adatlap a középiskolai beiratkozáshoz,
 • gyermek törvényes képviseletéről szóló nyilatkozat,
 • az iskola házirendjének megismeréséről szóló nyilatkozatot.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45/A. §-a leírja, hogy a középfokú iskolába történő beiratkozáskor be kell mutatni a személyazonosító igazolványt, valamint le kell adni az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványt.

A rendeletben meghatározottak alapján a középfokú intézménybe történő beiratkozáskor az iskolában a személyes megjelenés kötelezőazonban a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek lehetőségük van a beiratkozáshoz szükséges adatok előzetes, online beküldésére a KRÉTA rendszeren keresztül.

 1. A szülők/törvényes képviselők teendői beiratkozás előtt
 • A KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén 2022. június 15. és 2022. június 20. közötti időszakban  nyílik meg a lehetőség a szülők/törvényes képviselők részére, hogy a középfokú intézménybe felvételt nyert gyermekeik adatait előzetesen, online módon beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével.
 • Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:
 1. a) Ha a beiratkozással érintett tanuló általános iskolája használja a KRÉTA rendszert

 A szülő/törvényes képviselő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-  Ügyintézés felületére, kiválasztja a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) ügyintézést. Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő/törvényes képviselő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

 1. b) A beiratkozással érintett tanuló általános iskolája nem használja a KRÉTA rendszert

 A szülő/törvényes képviselő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozása után belép a KRÉTA e-Ügyintézés felületére és kiválasztja a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) ügyintézést. A felületen kitölti a gyermek személyes és lakcím adatait, továbbá a szülők/törvényes képviselőkre vonatkozó, valamint a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

Mindkét esetben ki kell választani az intézményünket: Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum

 • Ha a rendszer megtalálja a tanulót az intézmény KRÉTA adatbázisában, akkor fogadja a beküldött adatokat, és legenerálja a nyomtatványokat
 • A szülő kinyomtatja és aláírja a dokumentumokat (adatlap és szülői nyilatkozat törvényes képviselőrőlés feltölti az e-Ügyintézés BKI felületére.

Megjegyzés: A BKI ügy beküldése előtt az oldal alján lévő Előnézet gombbal tölthető le, majd nyomtatható ki az adatlapot és a szülői nyilatkozatot tartalmazó pdf állomány. A házirend megismeréséről szóló nyilatkozatot nem szükséges beküldeni.

A kérelemhez a következő dokumentumokat szükséges még feltölteni (csatolni):

–    általános iskolai bizonyítvány másolata (8. osztály év végi bizonyítvány másolata)

–    a gyermek személyi igazolványának fénymásolata (mindkét oldal)

–    a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata

–    a gyermek lakcímkártyájának fénymásolata (mindkét oldal)

 –    a tanuló TAJ kártyájának fénymásolata

–    a tanuló adókártyájának fénymásolata

–    diákigazolványhozlakhely szerinti okmányirodától kapott hivatalos nyomtatvány (NEK adatlap)

Várjuk Önöket szeretettel!

Hári Nóra
intézményvezető-helyettes

XVIII. Gébárti Diák Alkotótelep 2021. július 25 – augusztus 1.


Kedves Diákok!

Iskolai alkotótelepünk 2022. július 24 – július 31. között lesz megrendezve, továbbra is a Zalaegerszeg melletti Gébárton, a már jól ismert, ámde kibővített alkotóházban.

Az alkotótelepen végezhető tevékenységek:

 • sokszorosító grafika
 • festészet
 • rajz
 • kerámia
 • fotó (digitális)

Az alkotótelep költsége: 45 000 Ft/fő

(Szállás, napi háromszori étkezés, használt anyagok ára (festék, vászon, rézlemez, papír, linó, stb…). Utazást az összeg nem tartalmaz.)

Tanárok:

 • Bosák Levente – szabadidő animátor, sport
 • Kiltau Kinga – rajz, festészet, grafika
 • Major Judit – kerámia
 • Horváth M. Zoltán – rajz, festészet, grafika

További tájékoztató a jelentkezési űrlapon megadott e-mail címekre fog érkezni, úgyhogy kérünk benneteket, ne felejtsétek el megadni.

Jelentkezni itt lehet ››

Baranya Megyei Szakgimnáziumok és Technikumok Idegennyelvi Versenye


2022 márciusában ismét megrendeztük a Baranya Megyei Szakgimnáziumok és Technikumok idegennyelvi versenyét. Az immár hagyományosnak mondható eseményünket ezúttal is az ECL vizsgaközponttal együttműködve valósítottuk meg. Az idei évben újdonságnak számított, hogy nemcsak angol, hanem német nyelvből is érkeztek hozzánk diákok a megmérettetésre. Az írásbeli fordulóból a hat legeredményesebb versenyző került be a szóbeli vizsgára, ahol párosan vettek részt a tanulók. Így összesen két nyelvből, három kategóriában hirdethettünk győzteseket, akik a vizsgatapasztalat mellett értékes nyereményekkel is gazdagodtak.

Dráma Tagozat – ideiglenes felvételi rangsor


Felvehető létszám: 16 fő
Felvételi pontszám: max. 200
Felvételi pontszám: min. 100

Okt.azonosító Pontsz.
1. 72684848075 167
2. 72807216785 152
3. 72680195041 145
4. 72783126953 144
5. 72765649563 143
6. 72727621585 135
7. 72708644110 134
8. 72649540551 126
9. 72703972807 124
10. 72703328557 123
11. 72669012341 123
12. 72675576092 120
13. 72626572830 115
14. 72649379493 114
15. 72758127498 112
16. 72783151357 111
17. 72693056152 102
18. 72667373442 97
19. 72626042600 96
20. 72776731259 93
21. 72768823703 92
22. 72661798689 89
23. 72679616329 88
24. 72647329803 85
25. 72786373985 82
26. 72751510196 72
27. 72733339337 69
28. 72858546596 69
29. 72649371412 65
30. 72641352439 65
31. 72661937094 62
32. 72798739128 60
33. 72777200750 57
34. 72662740244 47
35. 72804531710 46
36. 72662647633 41
37. 72782497652 38

Táncművészeti képzés – ideiglenes felvételi rangsor


Táncművészeti képzés; felvehető létszám: 15 fő; ponthatár: 250 pont
OM azonosító ÖSSZESEN
1. 72784163488 429,5
2. 72757219880 413,5
3. 72739629497 388
4. 72649379493 379,5
5. 73503607611 377,5
7. 72610463791 352,5
6. 72647362782 348,5
8. 72771593463 342
9. 72690050988 341,5
10. 72701201423 339
11. 72662213357 330
12. 72771154060 326
13. 72707828570 309
14. 72669763385 298,5
15. 72623897986 284
16. 72779863663 275
17. 72783586461 256
18. 72679858633 241,5
19. 72791054465 238
20. 72778917465 199,5
21. 72668720033 114
22. 72650334547 110
23. 72657565027 89
24. 72691830938 76
25. 72784814759 72,5
27. 72782695296 35
28. 73500392891 33
26. 72891033207 29
29. 72731511614 13

Képző- és Iparművészeti képzés – ideiglenes felvételi rangsor


GRAFIKA
72863503070
72693575763
72806509138
72791719473
72649371412
72722908264
72743263967
72793195918
72650570894
72768676199
72821295045
72684541908
72708644110
72610924825
72656806298
72669012341
72651547602
72640100132
72800255923
72650445617
72731187844
72763193037
72721324494
72649373838
72650665147
72711273669
72618387408
72647359212
72661732800
72669528993
72707047661
72668859122
72651550994
72729038408
72794260117
72790482930
72661733325
72709385695
73420837855
72780817037
72720870373
72656845204
72806045567
72661937094
72873139656
72626325043
72730792118
72621904301
72665389327
72701913594
72641347484
72638501297
72662312201
72758216453
72733339337
72703459503
72769879374
72653891992
72639548707
73601261654
72670873316
72650468344
72767323935
72770137584
72737694647
72705250829
72707858990
72639814910
72767970203
FESTŐ
72768676199
72821295045
72684541908
72669012341
72800255923
72650445617
72758035690
72721324494
72618387408
72793195918
72650570894
72693575763
72675475035
72791719473
72649371412
72708644110
72610924825
72656806298
72651547602
72640100132
72687024055
72628955732
72731187844
72649373838
72650665147
72711273669
72647359212
72727621585
72661732800
72669528993
72762150670
72707047661
72668859122
72651550994
72729038408
72794260117
72790482930
72661733325
73420837855
72780817037
72720870373
72656845204
72661937094
72650333272
72626325043
72730792118
72665389327
72621904301
72701913594
72641347484
72703459503
72769879374
72639548707
73601261654
72931731847
72709017483
TEXTIL
72793195918
72650570894
72675475035
72651547602
72731187844
72727621585
72762150670
72709432777
72768676199
72821295045
72684541908
72649371412
72610924825
72656806298
72800255923
72758035690
72721324494
72650665147
72711273669
72669012341
72647359212
72669528993
72707047661
72729038408
72780817037
72641352439
72730792118
72719955692
72621904301
72701913594
72641347484
72769879374
72639548707
72670873316
72709017483
72901385068
72639791253
72770137584
72795248064
ÖTVÖS
72610924825
72610511745
72640100132
72711273669
72669528993
72709432777
72793195918
72650570894
72675475035
72768676199
72821295045
72684541908
72791719473
72628955732
72731187844
72758035690
72649373838
72647359212
72661732800
72707047661
72729038408
72669492228
73420837855
72780817037
72661937094
72873139656
72621904301
72701913594
72769879374
72639548707
72670873316
72709017483
KERÁMIA
72656806298
72628955732
72647359212
72707047661
72661733325
72780817037
72793195918
72650570894
72693575763
72675475035
72768676199
72821295045
72684541908
72649371412
72708644110
72610924825
72640100132
72800255923
72731187844
72649373838
72650665147
72711273669
72669012341
72727621585
72661732800
72669528993
72729038408
73420837855
72701041802
72626325043
72621904301
72639548707
73601261654
72706762311
SZOBRÁSZ
72708644110
72687024055
72649373838
72661732800
72790482930
73420837855
72793195918
72693575763
72768676199
72821295045
72684541908
72610924825
72640100132
72628955732
72731187844
72758035690
72650665147
72711273669
72647359212
72669528993
72707047661
72729038408
72780817037
72806045567
72661937094
72626325043
72621904301
72641347484
72639548707
72670873316