Kedves Felvételiző!

Tájékoztatlak arról, hogy a Képző- és Iparművészeti képzés képességfelmérésére 2023. február 27-március 3. között, minden nap 9:00 órától kerül sor az iskolában (Pécs, Radnics utca 9.) a honlapon közzétett beosztás szerint.

A felvételi beosztást (ki melyik napra lesz beosztva), várhatóan február 23.-tól található meg az intézmény honlapján, oktatási azonosító számok formájában.

A felvételizők az eljárás során sorszámot kapnak. Ez a szám (az oktatási azonosítóval együtt) szolgál majd a jelentkezők azonosítására. Az itt készített munkákra kizárólag a sorszám írható fel, ezért kérjük, jól jegyezd meg!

Kérem, a munkavégzés zavartalansága érdekében 8:30-kor jelenj meg az iskolában, hozd magaddal a következő eszközöket:

A3-as rajztábla

6 db A3-as műszaki rajzlap

2 db A3-as méretű vágott akvarellpapír

puha grafitceruza

radír

téphető ragasztószalag

kék golyóstoll

vízfesték

vizesedény festékhez

akvarell ecsetek

rongy v. szivacs

 

ha van, egyéb színes rajzeszközök (pl.: pasztellkréta, színes ceruza stb.) 

A képességfelmérés otthonról hozott munkáinak kötelező elemei:

1. Önarckép: tükörből, grafit ceruzával, tónusozva. A3-as méretben.

2. Csendélet:REGGELI” témájú beállítás, szabadon választott színes technikával. A munka tartalmazzon 4 tárgyat, köztük egy tányért, bögrét, péksüteményt, evőeszközt és drapériát.

Megadott méret: A/3.

3. Kreatív feladat: Szabadon választott technikával megjelenített fogalom.

Mérete : minimum A/4 vagy nagyobb.

A megadott fogalom: „KÖZELÍTÉS”.

Ezeken kívül hozz magaddal otthoni munkáidból minél többet. Az elbeszélgetésen tanulmányrajzokon és festményeken kívül bemutathatsz bármilyen egyéb kreatív munkát: fényképet, textíliát, kisfilmet, színes munkát, saját készítésű tárgyat, plasztikát.

Szeretettel várunk!

Kedves Felvételiző Diákok! Tisztelt Szülők!

Az általános iskola 8. évfolyamára járó tanulók számára a 2023. január 21-én (szombaton) 10 órakor kezdődik a Középfokú felvételi eljárás Központi írásbeli felvételi vizsgája.

Az írásbeli vizsga 10 órakor a Szövegértés feladatlap kitöltésével indul, majd 15 perces szünet után, 11 órakor, a Matematika feladatlap megoldásával folytatódik.

Kérünk minden iskolánkban vizsgázó tanulót, hogy 2023. január 21-én (szombat) délelőtt 9:30 órára érkezzen meg az intézménybe. (Pécs, Radnics utca 9.), s a termek elfoglalásáig minden diák a portánál várakozzon.

Minden tanuló hozza magával személyazonossága azonosítására szolgáló diákigazolványát, s a vizsga során szükséges eszközöket, írószert (tollat, ceruzát, radírt, vonalzót), egyéb eszközök használatára jogosult diákok számológépet.

Kérjük, ha a tanuló megbetegszik vagy a jelentkezése ellenére valamilyen okból mégsem vesz részt az írásbeli vizsgán, azt az iskolánk titkárságán a vizsga megkezdése előtt a 72/ 517-953-as telefonszámon szíveskedjenek jelezni. Számukra az írásbeli dolgozat pótlására 2023. január 31-én lesz lehetőség.

A szülők az iskola aulájában várakozhatnak a vizsga ideje alatt.

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait 2023. január 26-án (csütörtökön) 8 és 16 óra között az iskola könyvtárában tudják megtekinteni.

A dolgozatokról kézzel vagy elektronikus úton másolat készíthető.

A megtekintést követő első munkanap végéig, 16 óráig – a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő javítás esetén – az értékelésre észrevételt tehet a vizsgázó.

Az észrevétel írásban, az intézményvezetőnek címezve adható le az iskola titkárságán. Az időpont elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani, az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő hatályú.

Az iskolában azon a napon nem lesz nyitva büfé.

Parkolásra az iskola előtti parkolót ingyenesen használhatják.

Szeretettel várunk minden vizsgázó diákot, és szüleiket!

Zenei Feladatsor

Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum - Zeneművészeti Képzés

Összhangzattan

Formatan

Határtalanul utazás 2022. 04.10-14.


HAT 20-02-0286, HAT 20-02-0287

A pályázatot két évvel ezelőtt nyertük meg, de a koronavírus járvány miatt az utazás csak idén valósulhatott meg. Az utazás során egyik célunk volt a közösség építése saját csoportunkban és a külhoni magyar partnereinkkel, a személyes kapcsolatok kialakítása és elmélyítése.

A kirándulás során diákjainkkal meglátogattuk a tanulmányaikból már ismert történelmi, kulturális és építészeti vonatkozású tájakat, helyszíneket (Nándorfehérvár, Zenta, Szabadka, Versec,Elemér) láthattuk az anyaországi támogatások példáit (Topolya) és a helyi forrásokat, amiből Magyarország részesül ( együttműködés az alföldi gazdaságokkal). Sokat tanultunk a „bácskai zsíros földekről” és megkóstolhattuk az itt termelt ételeket. Partneriskolánkban tett látogatásunk során megismertük a helyi iskolaszervezés működését, annak a miénktől eltérő és hozzá hasonló vonásait.

A kiránduláson amellett, hogy meglátogattuk a délvidéki területek fontos irodalmi és történelmi vonatkozású helyeit, lehetőségünk nyílt egy játékos kikapcsolódásra is a ludasi hagyományőrző szabadidőparkban.

Útvonal:

1. nap

A szecessziós Szabadkán tettünk sétát, megtekintettük a városházát, amelyek vitrázsait Róth Miksa készítette. A város főbb látványosságait felkeresve sétát tettünk a belvárosban. Ellátogattunk a magyar élni akarás példájaként ismert Tóthfalura, ahol megtekintettük a Mini-Délvidék makettparkot és a szoborparkokat.

2. nap

Topolyára látogattunk a partner iskolánkhoz, ahol a közös projekten dolgoztunk. A diákok együtt fedezik fel a települést, majd közös sétára indulunk Topolyán. Ellátogatunk a topolyai tóhoz, ahol a város nevezetessége, a malom áll. Megtekintettük közösen a Raichel Ferenc tervezte topolyai templomot, mely egyesek szerint a legnagyobb katolikus templom a Bácskában. Ellátogattunk a Kray kastélyhoz. Meglátogattuk a helyi TSC akadémiára és a sportközpontot. Délután pedig betyárhétpróbán veszünk részt a ludasi-tó partján egy lovas kalandparkban.

3. nap

Péterváradra érkeztünk, amely Magyarország második legnagyobb erődje volt, amely nem esett el a ’49-es bukás után sem és ahol Rózsa Sándor is raboskodott. Ezután Nándorfehérvárra látogattunk, megismerjük a szerb fővárost, illetve megcsodáljuk Zimonyban a Hunyadi emléktornyot, amely a magyar millennium emlékére épült.

4. nap

Versecen megemlékeztünk Damjanich Jánosról, a szerb születésű honvéd vezérőrnagyról, aki itt vetette be először Rózsa Sándor csapatait. Felkerestük Herczeg Ferenc szülőházát és emléktábláját. Ellátogattunk Óécska mellett Európa egyik legnagyobb halastórendszeréhez. Eleméren felkerestük Kiss Ernő kriptáját.

5. nap

Óbecsén a Than-házban az interaktív tudományos kiállítást és az Eiffel által tervezett Türr-zsilipet kerestük fel, ahol a Duna vize a Tiszába torkollik. Zentára, a híres csata helyszínére látogattunk. A városháza kilátójában kialakított tematikus kiállításon megismerkedtünk a csata történetével. Ezek után hazaindultunk.

Érintett városok: Szabadka, Topolya, Tóthfalu, Ludas, Pétervárad, Nándorfehérvár, Székelykeve, Zenta, Versec, Nagybecskerek, Óbecse

Az út felejthetetlen élményeket adott, kiváló lehetőséget nyújtott a tapasztalatszerzésre és történelmünk megismerésére. Diákjaink meghatározó emlékként említik a külhoni magyarokkal való találkozást. A tanulókat megérintette, hogy az ott élőknek mennyire fontos a magyarságuk, a hagyományok őrzése és ahogy erről beszéltek. Erre példa a tóthfalusi szoborpark, ahol a falu szobrásza több magyar vonatkozású alkotást készített, pl. turul madár. Tóthfalusi vendéglátóink gyermekei magyar verseket szavaltak nekünk, szüleik pedig a mindennapi helyzetükről meséltek.

 

Pályaválasztási nyílt napok 2022


Képző-iparművészeti képzés:

2022. október 6. – 9:30 óra

2022. november 11. – 9:30 óra

Regisztráció ››


Táncművészeti képzés:

2022. október 26. – 10 óra

2022. november 16. – 9.00 óra

Regisztráció ››


Drámaképzés:

2022. november 11.  – 14.00 – 16.00 óra

2022. november 21.  – 10.00 – 12.00 óra (pótnap)

Figyelem! A Drámaképzés nyílt napjai a Bóbita bábszínházban kerülnek megrendezésre!

Regisztráció ››


Zeneművészeti képzés:

2022. október 19. – 9:00 óra

2023. január 12. 9:00 óra

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Iskolánkban a 9. évfolyamosok 2022/23-as tanévre  történő beiratkozását az alábbiak szerint tartjuk:

9.A (zeneművészeti) osztály – 2022. június 22-én (szerdán) 8 – 14 óráig,

9.C (táncos) osztály és a 9.C (drámás) osztály – 2022. június 23-án (csütörtökön) 8 – 14 óráig,

9.B (képző-iparművészeti) osztály – 2022. június 24-én (pénteken) 8 – 14 óráig.

Az áprilisban kiküldött levelünkben tájékoztattuk Önöket, hogy milyen dokumentumok szükségesek a beiratkozáshoz:

 • a tanuló születési anyakönyvi kivonata,
 • általános iskolai bizonyítványa,
 • NEK azonosító,
 • ha van szakértői vélemény (SNI esetén intézménykijelölő dokumentumot is kérünk)
 • a tanuló oltási kiskönyve.

Kérjük, hogy az alábbi, honlapunkról letölthető dokumentumokat is kitöltve, aláírva szíveskedjenek hozni:

 • általános adatkezelési hozzájárulás,
 • adatlap a középiskolai beiratkozáshoz,
 • gyermek törvényes képviseletéről szóló nyilatkozat,
 • az iskola házirendjének megismeréséről szóló nyilatkozatot.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45/A. §-a leírja, hogy a középfokú iskolába történő beiratkozáskor be kell mutatni a személyazonosító igazolványt, valamint le kell adni az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványt.

A rendeletben meghatározottak alapján a középfokú intézménybe történő beiratkozáskor az iskolában a személyes megjelenés kötelezőazonban a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek lehetőségük van a beiratkozáshoz szükséges adatok előzetes, online beküldésére a KRÉTA rendszeren keresztül.

 1. A szülők/törvényes képviselők teendői beiratkozás előtt
 • A KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén 2022. június 15. és 2022. június 20. közötti időszakban  nyílik meg a lehetőség a szülők/törvényes képviselők részére, hogy a középfokú intézménybe felvételt nyert gyermekeik adatait előzetesen, online módon beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével.
 • Az adatbeküldésre kétféle lehetőség van:
 1. a) Ha a beiratkozással érintett tanuló általános iskolája használja a KRÉTA rendszert

 A szülő/törvényes képviselő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-  Ügyintézés felületére, kiválasztja a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) ügyintézést. Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő/törvényes képviselő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

 1. b) A beiratkozással érintett tanuló általános iskolája nem használja a KRÉTA rendszert

 A szülő/törvényes képviselő az e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozása után belép a KRÉTA e-Ügyintézés felületére és kiválasztja a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) ügyintézést. A felületen kitölti a gyermek személyes és lakcím adatait, továbbá a szülők/törvényes képviselőkre vonatkozó, valamint a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

Mindkét esetben ki kell választani az intézményünket: Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum

 • Ha a rendszer megtalálja a tanulót az intézmény KRÉTA adatbázisában, akkor fogadja a beküldött adatokat, és legenerálja a nyomtatványokat
 • A szülő kinyomtatja és aláírja a dokumentumokat (adatlap és szülői nyilatkozat törvényes képviselőrőlés feltölti az e-Ügyintézés BKI felületére.

Megjegyzés: A BKI ügy beküldése előtt az oldal alján lévő Előnézet gombbal tölthető le, majd nyomtatható ki az adatlapot és a szülői nyilatkozatot tartalmazó pdf állomány. A házirend megismeréséről szóló nyilatkozatot nem szükséges beküldeni.

A kérelemhez a következő dokumentumokat szükséges még feltölteni (csatolni):

–    általános iskolai bizonyítvány másolata (8. osztály év végi bizonyítvány másolata)

–    a gyermek személyi igazolványának fénymásolata (mindkét oldal)

–    a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata

–    a gyermek lakcímkártyájának fénymásolata (mindkét oldal)

 –    a tanuló TAJ kártyájának fénymásolata

–    a tanuló adókártyájának fénymásolata

–    diákigazolványhozlakhely szerinti okmányirodától kapott hivatalos nyomtatvány (NEK adatlap)

Várjuk Önöket szeretettel!

Hári Nóra
intézményvezető-helyettes

XVIII. Gébárti Diák Alkotótelep 2021. július 25 – augusztus 1.


Kedves Diákok!

Iskolai alkotótelepünk 2022. július 24 – július 31. között lesz megrendezve, továbbra is a Zalaegerszeg melletti Gébárton, a már jól ismert, ámde kibővített alkotóházban.

Az alkotótelepen végezhető tevékenységek:

 • sokszorosító grafika
 • festészet
 • rajz
 • kerámia
 • fotó (digitális)

Az alkotótelep költsége: 45 000 Ft/fő

(Szállás, napi háromszori étkezés, használt anyagok ára (festék, vászon, rézlemez, papír, linó, stb…). Utazást az összeg nem tartalmaz.)

Tanárok:

 • Bosák Levente – szabadidő animátor, sport
 • Kiltau Kinga – rajz, festészet, grafika
 • Major Judit – kerámia
 • Horváth M. Zoltán – rajz, festészet, grafika

További tájékoztató a jelentkezési űrlapon megadott e-mail címekre fog érkezni, úgyhogy kérünk benneteket, ne felejtsétek el megadni.

Jelentkezni itt lehet ››

Baranya Megyei Szakgimnáziumok és Technikumok Idegennyelvi Versenye


2022 márciusában ismét megrendeztük a Baranya Megyei Szakgimnáziumok és Technikumok idegennyelvi versenyét. Az immár hagyományosnak mondható eseményünket ezúttal is az ECL vizsgaközponttal együttműködve valósítottuk meg. Az idei évben újdonságnak számított, hogy nemcsak angol, hanem német nyelvből is érkeztek hozzánk diákok a megmérettetésre. Az írásbeli fordulóból a hat legeredményesebb versenyző került be a szóbeli vizsgára, ahol párosan vettek részt a tanulók. Így összesen két nyelvből, három kategóriában hirdethettünk győzteseket, akik a vizsgatapasztalat mellett értékes nyereményekkel is gazdagodtak.