Kedves Kollégák! Kedves Diákok!


Az alábbiakban otthoni tanulást, tanítást segítő oldalakat, applikációkat, programokat teszünk közzé.

Használjátok egészséggel!

 1. Videotanár (http://videotanar.hu/): tantárgyak és évfolyamok szerint csoportosítva érhetők el a tananyagot feldolgozó videók,
 2. Sulinet Tudásbázis (http://tudasbazis.sulinet.hu): tematikusan tartalmazza az oktatásban használható digitális tananyagokat,
 3. Nemzeti Köznevelési Portál (http://www.nkp.hu): számos letölthető tankönyv és a tananyag feldolgozását támogató digitális tananyagok, tesztek, feladatsorok érhetők el, elsősorban az önálló ismeretszerzést támogatja,
 4. Az M5 oktatási-kulturális csatorna oktatási tartalmai a Nemzeti Audiovizuális Archívumban (https://nava.hu/free/m5/),
 5. Videotorium (http://videotorium.hu),
 6. Magyar Elektronikus Könyvtár (https://mek.oszk.hu): szépirodalmi művek mellett különböző tudományágak szakkönyveihez is hozzáférést biztosít,
 7. Nemzeti Filmarchívum (https://filmarchiv.hu/hu/gyujtemenyek): elsősorban magyar filmeket, filmrészleteket érhetnek el a tanulók, amelyek elsősorban a magyar irodalom és a történelem tantárgyak tananyagának elsajátítását támogatják,
 8. Mozaik Kiadó mozaWeb honlapját a kiadó tájékoztatója alapján ingyenes regisztrációt követően használhatják a tanulók az otthoni tanulás megkönnyítésére (https://www.mozaweb.hu),
 9. tv (https://zanza.tv/) A portál az érettségire történő felkészítést támogatja 7 tantárgy esetében.
 10. Virtuális kiállítások, virtuális gyűjtemények: sok múzeum és gyűjtemény honlapján elérhető a kulturális intézmény által gondozott műkincsállomány digitalizált változata,
 11. Digitális hadtörténelemcímmel (http://militaria.hu/) Hadtörténeti Oktatási Csomag érhető el a Hadtörténeti Intézet és Múzeum honlapján, amely a történelem tantárgyhoz kínál koronként és témánkét forrásokat és adatbázisokat.
 12. Xeropan(https://www.xeropan.com): interaktív angolnyelv-tanító számítógépen és okostelefonon használható applikáció, amely több mint 1600 videós, szótanuló és nyelvtani leckét tartalmaz alapfoktól felsőfokig (A1-től C1-ig)
 13. Tanuló Társadalom(https://www.tanulotarsadalom.hu): szaktanárok által kidolgozott tananyagok, közép- és emelt szintű érettségi és nyelvvizsga tételek találhatóak minden tárgyból, témakörből,(https://iskolaellato.hu/digitalis_munkarend_szoftver
 14. MatematicA(https://matematica.hu): Érettségire és felvételire készülőknek az elmúlt másfél évtized központi írásbeli feladatsorai azonnal elérhető javítókulccsal elsősorban matematikából, mellette pluszban történelemből, biológiából, kémiából és magyar anyanyelvből is. Mintegy tízezer címke alapján azonnal lekérhető feladatsorokkal. Óriási segítség a felkészülésben,
 15. Matek Oázis(matekmindenkinek.hu): a legnagyobb magyar matematikaoktatási portál az iskolabezárás idejére ingyenesen hozzáférhetővé tette számos otthon tanulásra kifejlesztett interaktív videóját, gyakorló feladatsorát és készségfejlesztő játékát az 1–11. osztályosoknak: https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/; valamint érettségire felkészítő  interaktív matematika-tananyagát is: https://www.matekerettsegi.hu/tartalomjegyzek?erettsegi-turbo,
 16. Khan Akademy: Kiváló minőségű tananyagrendszer egyedülálló eszköztárral diákok, tanárok részére, ingyen. A diákokegyénre szabottan, szintjüknek megfelelően, saját tempójukban oldhatnak meg matematikából feladatokat, melyekre azonnali visszajelzést kapnak. https://www.khanacademy.org/
 17. Az e-Palatábla Alapítvány honlapján (http://www.epalatabla.hu/) a matematika tantárgyhoz találnak az érettségire készülők és az általános iskolások is önállóan feldolgozható tananyagot,
 18. Mateking(https://www.mateking.hu/): az oldalon ingyenesen hozzáférhető középiskolai matematika kurzus 36 témakört és 369 kiválóan érthető epizódot tartalmaz, a tanuláshoz és a sikeres vizsgához nagy segítség, valamint további segítség található a https://www.mateking.hu/matekerettsegi oldalon a most érettségizőknek matematikából,
 19. A Magyar Digitális Oktatásért Egyesület(https://tananyag.mdoe.hu/course/view.php?id=5&section=1) illetve a GEOMATECH egységes digitális pedagógiai szemléletben (http://tananyag.geomatech.hu/) készült 1800 (1200 matematika és 600 természettudományos) interaktív tananyag a Nemzeti alaptanterv elvárásainak megfelelően lettek kialakítva a világ egyik legismertebb matematikai-természettudományos szoftverével, a GeoGebra (segítségével. A feladatok jellemzői: vizualitás; interaktivitást; játékosság, felfedeztetés; élményalapú (experimental learning) tanulás. GEOMATECH feladatok ötödikeseknek: 38 feladat játékos, önállóan tanulható, videó tanárral támogatott verzió: https://tananyag.mdoe.hu/course/view.php?id=167,
 20. Ingyenes online matematikai prpgram, amellyel függvényeket, 3D-is ábrákat lehet szerkeszteni. https://www.geogebra.org/?lang=hu
 21. LearningApps(https://learningapps.org): különböző tantárgyakhoz és tanulási szintekhez, a felhasználók által készített interaktív feladatok, ún. tankockák,
 22. Free myON Hungary program – Renaissance(https://www.myon.com/school/freemyonhungary – A belépéshez szükséges username: hungary, password: myon). Az angol nyelvi olvasást, szövegértést támogató program az 1–12. évfolyamnak készült. Az eltérő nehézségi szinthez és érdeklődéshez illeszkedő program 5.556 könyvből álló, felolvasó programmal kiegészített digitális könyvtárat is tartalmaz. Az angolból érettségire készülőknek különösen ajánlható,
 23. HiperSuli(https://hipersuli.hu/tavoktatas/): digitális oktatási módszertan-javaslatok távoktatáshoz az iskolabezárások idejére

Napirend

Készítette: Berlován Kinga