Táncművészeti képzés felvételi tájékoztatója

Táncművészeti képzés                          Tagozatkód: 0300

Felvehető létszám: 15 fő

A szakképesítések száma, megnevezése:

 • 54 212 09 OKJ számú színházi táncos

Képességfelmérések időpontja:

2019. február 22. és 23.

(az intézmény honlapján közzétett időpontban)

A képességfelmérés a következőképpen történik:

Első forduló:

 • Alkalmassági vizsga: alkati és fizikai adottságok vizsgálata.
 • A színpadi táncművészet esztétikai elvárásainak megfelelő külső megjelenés: arányos alak, jó alak, vékony testalkat, szép megjelenés.
 • A tanulmányokhoz szükséges speciális fizikai adottságok: jó, íves lábfej, jól átfeszíthető térd, tág izületek, hajlékony derék, rugalmasság, tágság
 • Aki ezeken a követelményeknek megfelel, részt vehet a felmérés 2. részében.

Második forduló:

 • Képességfelmérés: Mozgással összefüggő képességek és készségek felmérése: ritmusérzék, koordinációs képesség, mozgásutánzó készség, mozgásmemória, stílusérzék, előadókészség.
 • Klasszikus balett, modern tánc és néptánc alapjaiból készített gyakorlatsorok betanulása és önálló bemutatása.
Felvételi pontok számítása
Általános iskolai eredmények 20p
I.  forduló Alkalmassági vizsga 200p
II. forduló Képességfelmérés 200p
Felvételi összpontszám a színházi táncos szakképzés esetében 420p
 • 1974-ben megalakult első vidéki táncművészet tagozat a Pécsi Művészeti Középiskola keretein belül. Nem véletlen, hogy Pécsett, hiszen itt működött az Eck Imre által alapított és vezetett nagysikerű Pécsi Balett Együttes, melynek szólistái és táncművészei alkották, illetve alkotják a tagozat tanári karát: Bálint Éva, Czebe Tünde, Gombosi László, Hajzer Gábor, Hetényi János, Kerekes Soma Lőrinc, Kovács Zsuzsanna, Lovas Pál, Lőrinc Katalin, Majoros István, Nűbl Tamara, Rónay Márta, Szabó Márton, Szigeti Oktávia, Tóth Sándor, Uhrik Dóra, Vincze Balázs
 • Táncművészeti képzésünk folyamatos fejlődését a táncművészet dinamikus és állandó változása indukálja. Magas művészi szinten működő együtteseknek egyetemes műveltséggel, magas színvonalú tánctechnikával és előadő művészeti képességgel rendelkező táncosokra van szüksége, a meghatározott műfaji kereteken belül. A XXI. Században lépést kell tartanunk a modern és kortárs táncművészet törekvéseivel, ennek érvényesülnie kell az oktatásban is.
 • Az 1974 óta működő szakon a növendékek a következő tantárgyakat tanulhatják: klasszikus balett – mint főtantárgy, emeléstan, színpadi tánc, különböző modern tánctechnikák, néptánc, előadó-művészeti gyakorlat, színészmesterség, zeneismeret, tánctörténet, balettelmélet
 • Mindezek elsajátításával olyan szintre fejleszthetik tudásukat és képességeiket, hogy alkalmassá váljanak széles körű elhelyezkedésre színházakban, táncegyüttesekben, valamint felsőfokú táncművészeti tanulmányok folytatására.
 • A képzés 5 éves, a követelmények, vizsgák sikeres teljesítésével a növendékek színházi táncos szakképesítést kapnak. Növendékeink a Pécsi Nemzeti Színházban és a Pécsi Balettban végzett szakmai gyakorlatukon felnőtt táncos szerepekben mutatkozhatnak be, nagy sikerrel. Az év végi koncertvizsgákon mutatott tánctechnikai és előadói felkészültségüket elismerően fogadja a szakmai közvélemény és a közönség egyaránt.
 • Hosszú évek óta több alkalommal neves táncművészek, koreográfusok, külföldi vendégtanárok meghívásával mesterkurzusokat szervezünk, melynek hatása rendkívül jelentős a növendékek szakmai fejlődése szempontjából.
Növendékeink elhelyezkedésének széles körét jelzi munkhelyük sora:

Pécsi Balett Együttes, Győri Balett Együttes, Szegedi Kortárs Balett, Madách Színház, Pécsi Nemzeti Színház Tánckara, Budapesti Operett Színház Balett Együttese, Szegedi Nemzeti Színház tánckara, Közép-Európa Táncszínház, Bozsik Yvette Társulat, Kecskemét City Balett, GG Tánc Eger, Frenák Pál Társulat, Rambert Dance Company, Experidance, Attraction Látványszínház, Inversedance stb.

További információk:
Szabó Márton, a táncművészeti képzés vezetője  Tel.: +36303576025
Email: szabomarton@pecsimuveszeti.hu