Zeneművészeti képzés felvételi tájékoztatója

Zeneművészeti képzés                          Tagozatkód 0100

A zeneművészeti képzés felvételi időbeosztása a partitúra címszó alatt olvasható.

 A szakképesítések száma, megnevezése:

54 212 05 OKJ számú klasszikus zenész (fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon,trombita, kürt, harsona, tuba, ütőhangszerek, gitár, zongora, orgona,hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon harmonika) szakmairány, magánénekes szakmairány, zeneelmélet-szolfézs szakmairány, zeneszerzés szakmairány 9-13. évfolyamon.

Tagozatkód szakmairányonként :

 • fafúvós: 0101
 • rézfúvós: 0102
 • húros, vonós: 0103
 • billentyűs, ütős: 0104
 • 54 212 05 OKJ számú magánénekes szakmairány tagozatkód: 0105
 • 54 212 05 OKJ számú zeneelmélet-szolfézs szakmairány tagozatkód: 0106
 • 54 212 05 OKJ számú zeneszerzés szakmairány tagozatkód: 0107

A képességfelmérés módja:

 • hangszeres szakok:  hangszeres főtárgy; szolfézs írásbeli és szóbeli
 • magánénekes szak: alkalmassági vizsgán hozott darabok és skáláztatás alapján vizsgáljuk az énekhang képezhetőségét. A hangadó szervek épségéről, megfelelő működéséről szóló gégeszakorvosi igazolás szükséges. Szolfézs írásbeli és szóbeli.
 • zeneelmélet-szolfézs szak: szolfézs írásbeli és szóbeli; gyakorlati: kötelező zongora
 • zeneszerzés szak: szolfézs írásbeli és szóbeli; gyakorlati: kötelező zongora

Csoportos szolfézs előkészítő foglalkozások felvételizőknek:

2018. október 1. és 2019. március 29. közötti időszakban, heti rendszerességgel, a részvétel térítésmentes. Jelentkezés előzetes egyeztetés alapján, érdeklődni lehet az iskola honlapján.

Egyéni hangszeres tájékoztatók felvételizőknek:

2018. október és 2019. május közötti időszakban, szaktanárainkkal egyeztetett időpontban.

A pályaválasztási tájékoztató napok: 2018. október 26. és november 26. 10.00 órától.

Felvételi képességmérések az általános felvételi eljárás keretében:

2019. február 22-23. – Általános zenei képességek felmérése (szolfézs) és hangszeresek, magánénekesek gyakorlati képességmérése.

Pótfelvételi nap 2019. március 1.

A jelentkezéshez zeneiskolai előtanulmány szükséges.

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium érettségire épülő iskolarendszerű képzést és OKJ-s végzettséget adó Magánénekes, Klasszikus zenész hangszeres szakok és Egyházzenész szakképzést hirdet, ez utóbbit orgonista, kórusvezető és énekvezető szakmai iránnyal 13–14. évfolyamra.

 A képességfelmérés módja:

Magánének szak:

 • alkalmassági vizsga: A hangadó szervek épségéről, állapotáról szóló orvosi vélemény  áttekintése, értékelése;
 • Az énekhang képezhetőségének mérése; gyakorlati vizsga: éneklés;
 • Az alkalmassági vizsgára legalább kettő különböző stílusú, zongorakíséretes műdallal kell készülni, melyeket kívülről kell előadni. Előzetes kérés alapján korrepetítort biztosítunk. A hozott darabok mellett, skáláztatás alapján vizsgáljuk az énekhang képezhetőségét, terhelhetőségét, továbbá vizsgáljuk a lapról olvasási készséget.
 • írásbeli vizsga: szolfézs; szóbeli vizsga: szolfézs, melyen 10 db magyar népdal 2-2 versszakkal énekelve is szükséges (fejből)

Klasszikus zenész hangszeres szakok:

 • hangszeres főtárgy; szolfézs írásbeli és szóbeli, melyen 10 db magyar népdal 2-2 versszakkal énekelve is szükséges (fejből)

Egyházzenész szak:

 • gyakorlati: zongora vagy orgona képességmérés
 • Orgonán, vagy zongorán az eddigi hangszeres tanulmányainak megfelelő nehézségi szinten
  egy barokk és egy klasszikus, vagy egy barokk és egy romantikus stílusú darab, továbbá 20 népének csak énekelve, szabadon választva a saját felekezetének énekes könyvéből.
 • írásbeli vizsga: szolfézs; szóbeli vizsga: szolfézs, melyen 10 db magyar népdal 2-2 versszakkal énekelve is szükséges (fejből)

A szakmai alkalmasság összetevői, zenei alapképességek:

 • dallamhallás, hangzathallás, ritmushallás, dallamközlés, hangzatközlés, ritmusközlés, dallamolvasás, hangzatolvasás, ritmusolvasás, dallamírás, hangzatírás, ritmusírás;
 • a hangszerjáték vagy ének ritmikai képessége;
 • a hangszerjáték v. ének intonációs képessége; a hangszerjáték v. ének artikulációs képessége;
 • muzikalitás; hangszeres v. ének kottaolvasás;
 • hangképzési képességek; játéktechnikai v. énektechnikai képességek; zenei
  memória; játékbiztonság v. éneklésbiztonság

A jelentkezéshez érettségi bizonyítvány szükséges, a képzés  25 év alattiak számára elérhető.

Jelentkezési határidő 2019. június 3.

Letölthető felvételi lap felnőttképzésre:

Érdeklődni: Kothencz Melinda képzésvezetőnél lehet a zene@pecsimuveszeti.hu  e-mail címen.

A ZENEMŰVÉSZETI KÉPZÉS EREDMÉNYEI:

A hangszeres képzés és a zenei elméleti tanulmányok kapcsolódási pontjainak, hangsúlyainak, rendezőelveinek tudatos alkalmazásával lehetőséget biztosítunk a növendékek eredményes képzésére, képességeik fejlesztésére. A zeneművészeti képzésen tanuló diákok felvételi eredményei kimagaslóan jó színvonalúak, tanulóink 90% felett tesznek sikeres felvételit hazai vagy külföldi egyetemekre. Növendékeink rendszeresen érnek el kiemelkedő eredményeket országos és nemzetközi zenei versenyeken. A felkészülést egyéni időtervezéssel, intenzív szaktanári támogatással, pályázatok írásával, hangversenyek szervezésével segítjük.

Tagozatunkon zenei együttesek működnek; a Leánykar, Vegyeskar, Vonószenekar, Gitárzenekar és a Fúvószenekar a tanév során aktív szakmai munkával készül a hangversenyekre, szakmai megmérettetésekre, hang- és videofelvételekre. Együtteseink jelentős hazai és nemzetközi sikereket érnek el.