II. Országos Festészet Verseny

Díjazottak

I. Korcsoport

1. helyezett

Nyeste Julianna

Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium, Budapest (Felkészítő tanára: Kemény Zsuzsa)

2. helyezett

Brunner Olívia

Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium, Budapest (Felkészítő tanára: Kemény Zsuzsa)

3. helyezett

Maróti Márk

Katedra Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium és Kollégium, Kecskemét (Felkészítő tanára: Farkas László)

Különdíj

Veenstra Csenge

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Zirc (Felkészítő tanára: Földesi Barnabás)

II. Korcsoport

1. helyezett

Marcalek Mercédesz

Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép- Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, Eger (Felkészítő tanára: Fejes Adrienn)

2. helyezett

Orján Dóra

Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium, Budapest (Felkészítő tanára: Rohály Ágnes, Sárközi Antal)

3. helyezett

Bozsányi Zalán

Budai Rajziskola, Budapest (Felkészítő tanára: Lelkes A. Gergely)

Különdíj

Mihalik Nikoletta

Budai Rajziskola, Budapest (Felkészítő tanára: Lelkes A. Gergely)

Képek a versenyről:

A versenyt rendező iskola ​neve:  

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium

címe:  7624 Pécs, Radnics u. 9.

vezetőjének neve:  Gosztomné Ivsics Eszter

​A verseny helyszíne:

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Festészeti Tanszékének 

(Tolvaly Ernő festőművészről elnevezett) terme.

Időpontja: 2018. február 7-9-ig

A verseny fordulója:

A II. Országos festészetverseny országos döntője

A versenybizottság tagjainak neve:

​1. Nemes Csaba DLA festőművész, egyetemi docens – a versenybizottság elnöke,

2.  Barabás Zsófi festőművész – a versenybizottság tagja,

3.  Nemere Réka festőművész, egyetemi tanársegéd – a versenybizottság tagja.

verseny jegyzőjének neve: Kanton Zoltánné a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium iskolatitkára.

A nevezés

​Az ország 23 művészeti iskolájából 52 tanuló nevezett. A nevezésekről készült összesítőtáblázatot az iskola megküldte az OH-nak, elutasító javaslatot  nem kapott az intézmény. Így a versenykiírás alapján a nevezők részvételi feltételeknek(52 főből 40 fő az I. korcsoportban, 12 fő a II. korcsoportban) megfeleltek. A versenykiírás szerint az I. korcsoport versenyzői a képző- és iparművészeti szakgimnáziumok, alapfokú művészeti iskolák 12-13. évfolyamos, míg a II. korcsoport versenyzői a képző- és iparművészeti szakgimnázium érettségi utáni kétéves szakképzésének 13-14. évfolyamos tanulói.

A versenyzők létszáma

​A verseny napján a nevezett versenyzők közül 50 fő jelent meg, 2 fő nem jelent meg. 

A versenyből kizárt versenyző nem volt.

​A versenyzők a verseny megkezdése előtt sorszámot húztak (az  I. korcsoport 1-40-ig, a II. korcsoport 41-52-ig), értékelésük ez alapján történt. A verseny mindkét nap 9 órakor kezdődött és 18 óra előtt ért véget.

​Szóbeli tájákoztatást kaptak a verseny menetéről, lebonyolításáról, a gyakorlati versennyel kapcsolatos munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról, amelyet aláírásukkal igazoltak. (Ami a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

​A versenyfeladatokról

​1. Csendélet festése tárgyakból (hengeres és gömb alakú, illetve organikus formákból variálva) drapériával ellátott térszakaszban berendezett csendéleti elemekből. Az elkészítési idő: 4 óra

2. Szabad festészeti munka megadott téma (“személyes tér”) nyomán szabadon választott technikával. 

Az elkészítési idő: 4 óra

3. Félalak (portré kezekkel) festése bevilágítással, élő modell után. Az elkészítési idő: 6 óra

Minden feladatra vonatkozóan külön-külön ismertetést kaptak az elkészítéshez szükséges technikákról, méretről, hordozóról. A teremben minden szükséges felszerelés, kellék és anyag rendelkezésre állt.

​A verseny feltételei

​A verseny személyi és tárgyi feltételei megfeleltek a versenykiírásnak és a versenyszabályzatnak, a verseny bonyolíthatóságának. A versenyszabályzat és a versenykiírás szerint a szervező intézmény biztosította a  lebonyolításához szükséges eszközöket, felszerelést. A helyszínt a PTE Művészeti Karának Festészeti Tanszéke bocsátotta rendelkezésre, itt a szervezők minden igényt kielégítően tudták a versenyt lebonyolítani.

​Értékelés, díjazás, jutalmazás

​A versenybizottság a versenyzők sorszáma alapján, pontozással – a versenykiírásban közzétettek szerint – értékelt.

Az 1. feladatra max. 15 pontot, a 2. feladatra max. 20 pontot, a 3. fealdatra max. 25 pontot adhattak. Egy versenyző maximálisan kapható összpontszáma   60 pont lehetett. (A három zsűritag összesített pontszáma ennek megfelelően maximálisan 180 pont.)

Az értékelés szempontjai:

  • rajzi formaértelmezés: arányosság, szerkezet, térbeli viszonyok,
  • fény-árnyék kezelés, tónusgazdagság, plasztikusság, kontrasztok használata,
  • színhasználat, színkeverés tudatossága, színérzékenység, kifejezőerő
  • anyaghasználat: jártasság, a technikának megfelelő eljárás, módszeresség,
  • ecsetkezelés: felületek, textúrák, faktúra kialakítása, esetleges egyéni stílus használata,
  • kompozíciós megoldások: képkivágás, hangsúlyok
  • igényesség, kidolgozottság, befejezettség,
  • eredetiség, sajátos megoldások, kreativitás.

Támogatók: