Kedves Felvételiző Diákok! Tisztelt Szülők!

Az általános iskola 8. évfolyamára járó tanulók számára a 2023. január 21-én (szombaton) 10 órakor kezdődik a Középfokú felvételi eljárás Központi írásbeli felvételi vizsgája.

Az írásbeli vizsga 10 órakor a Szövegértés feladatlap kitöltésével indul, majd 15 perces szünet után, 11 órakor, a Matematika feladatlap megoldásával folytatódik.

Kérünk minden iskolánkban vizsgázó tanulót, hogy 2023. január 21-én (szombat) délelőtt 9:30 órára érkezzen meg az intézménybe. (Pécs, Radnics utca 9.), s a termek elfoglalásáig minden diák a portánál várakozzon.

Minden tanuló hozza magával személyazonossága azonosítására szolgáló diákigazolványát, s a vizsga során szükséges eszközöket, írószert (tollat, ceruzát, radírt, vonalzót), egyéb eszközök használatára jogosult diákok számológépet.

Kérjük, ha a tanuló megbetegszik vagy a jelentkezése ellenére valamilyen okból mégsem vesz részt az írásbeli vizsgán, azt az iskolánk titkárságán a vizsga megkezdése előtt a 72/ 517-953-as telefonszámon szíveskedjenek jelezni. Számukra az írásbeli dolgozat pótlására 2023. január 31-én lesz lehetőség.

A szülők az iskola aulájában várakozhatnak a vizsga ideje alatt.

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait 2023. január 26-án (csütörtökön) 8 és 16 óra között az iskola könyvtárában tudják megtekinteni.

A dolgozatokról kézzel vagy elektronikus úton másolat készíthető.

A megtekintést követő első munkanap végéig, 16 óráig – a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő javítás esetén – az értékelésre észrevételt tehet a vizsgázó.

Az észrevétel írásban, az intézményvezetőnek címezve adható le az iskola titkárságán. Az időpont elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani, az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő hatályú.

Az iskolában azon a napon nem lesz nyitva büfé.

Parkolásra az iskola előtti parkolót ingyenesen használhatják.

Szeretettel várunk minden vizsgázó diákot, és szüleiket!