Értesítés a központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatainak megtekintéséről


Értesítjük a felvételiző Diákokat és Szüleiket,

hogy a központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait

2022. január 27-én (csütörtökön) 8 és 16 óra között az iskola könyvtárában tudják megtekinteni.

A dolgozatokról kézzel vagy elektronikus úton másolat készíthető.

A megtekintést követő első munkanap végéig, 16 óráig – a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő javítás esetén – az értékelésre észrevételt tehet a vizsgázó.

Az észrevétel írásban, az intézményvezetőnek címezve adható le az iskola titkárságán. Az időpont elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani, az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő hatályú.

2022. január 31. és február 4-e között minden felvételiző tanuló (vagy szülője) a dolgozatok eredményét tartalmazó Értékelő lapot az intézményünkben személyesen átveheti, a fel nem vett pontozólapokat a jelölt időszakot követően 2022. február 7-én a vizsgázó lakcímére postázzuk.

Kérjük, a 2022. január 27-én (csütörtökön) az első pótnapon dolgozatot író diákokat,

hogy 13.30 óráig érkezzenek meg az iskola Pécs, Radnics utca 9-es számú épületébe.

A hatályos járványügyi szabályok értelmében belépéskor a kézfertőtlenítő használata, az intézmény közösségi tereiben a maszk viselete kötelező.

A kiértékelt dolgozatokat a vizsgázó és szülője 2022. január 31-én (hétfőn) 8 és 16 óra között az iskola könyvtárában tudja megtekinteni.

Észrevétel írásban tehető, az intézményvezetőnek címezve adható le az iskola titkárságán. Az időpont elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani, az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő hatályú.

Gosztomné Ivsics Eszter
intézményvezető