Házi versenyszabályzat


A Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum tanulóira vonatkozó, zenei versenyekkel kapcsolatos előírások

Országos zenei versenyen az a tanuló vehet részt, aki az alábbi feltételeket teljesítette:

  • Részt vesz a házi válogatón (amennyiben a versenyre csak megadott számú jelentkezést lehet leadni), és a versenyfelhívásban foglaltak szerint bemutatja a verseny anyagát, teljesíti a versenyfeladatokat.
  • A tanulóval szemben nem folyik fegyelmi eljárás.
  • A felkészülés miatt a tanuló évközi tanulmányi munkája, eredménye nem romlik az iskolai tovább haladását veszélyeztető mértékben, igazolatlan hiányzásainak számát nem növeli a felkészülésre hivatkozva.
  • Szülője, gondviselője írásban hozzájárul az országos fordulóban való részvételéhez.

 A felkészítő tanár feladata:

  • Növendékek versenyzési szándékát a tanév elején, legkésőbb a házi válogató előtt jelzi a tagozatvezetőnél.
  • A házi válogatón – az előzetesen nem ismert keretszámok miatt – a versenyzők teljesítménye alapján részvételi rangsort készít.
  • Gondoskodik a nevezési lapok kitöltéséről, leadásáról.

A tankerület anyagilag hozzájárul a tanév elején leadott, az Oktatási Hivatal honlapján közzétett országos versenyek költségeihez. Az iskola támogatja a tanulók, tanárok részvételét a szakmai és szervezési feltételek biztosításával, kérvény alapján a tanulók nevezési díjának befizetésével lehetősége szerint.