Zeneművészeti Képzés

Tovább a Partitúra lapra ››

A zeneművészeti  képzés során célunk a szakképzés követelményeinek megfelelő korszerűtudás kialakítása, a zenei képességek kompetenciaelvű,  gyakorlatorientált fejlesztése. Fontosnak tartjuk a régióban élő tehetséges, zenei pályára készülő tanulók esélyeinek biztosítását a felsőoktatási intézményekben való sikeres továbbtanulásuk érdekében. Szűkebb és tágabb környezetünk kulturális-művészeti életében magas színvonalú szerepet vállalunk. A zenetanulás folyamatában a tanítás módszereinek és az elsajátításnak az életkori sajátosságokhoz igazodónak kell lenni. Fontos feladattá vált az általános képességek rendszeréből kiindulva a zenei képességek rendszerbeli he-lyének megjelölésével a fejlesztés sajátos tevékenységi formáinak megalkotása; tapasztalataink szerint az általános és zenei képességek szoros  összefüggésben vannak. A belső hallásban jelen lévő zenei tartalom létrehozását a kognitív terület képességeinek fejlesztésével megerősít-hetjük, ugyanakkor a zenei tanulmányokat folytató növendékek munkája jelentős hatással van a tanulási, gondolko-dási, tudásszerző valamint kommunikációs képességeik kialakulására és fejlődésére. A hangszeres képzésbe jól beágyazhatóak a zenei elméleti tárgyak képesség-fejlesztési módszerei is. A hangszeres játék módszertanát kiegészíti a zenei tartalom elsajátítására vonatkozó hallás, ritmus, olvasás vagy akár írásgyakorlat.

A szakmai gyakorlat- és elméletoktatás kölcsönhatásának problémáit differenciált képzéssel, egyéni foglalkozásokkal, kooperatív technikák alkalmazásával oldjuk meg.

Közvetlen céljaink a főtárgyi (hangszeres és magánének), zenei elméleti és általános zenei tárgyak összefüggése alapján:

 • új képzési stratégiák, tartalmak kialakítása;
 • korszerű, összehangolt pedagógiai háttér, tanári tudás biztosítása;
 • új tanulásirányítási módszerek és gyakorlási formák létrehozása;
 • a tanulók zenei képességszintjének mérése, értékelése, fejlesztése.

Tanárok:

 • ​Kothencz Melinda – oboa, kamarazene
 • Adorján Zsófia – hegedű, kamarazene
 • Ancil Anita zongora, korrepetíció
 • Vassné Papp Viktóriafuvola
 • Barkóczi László harsona, kamarazene
 • Bánky Géza ütőhangszerek, kreatív zene
 • Bártfai Zsuzsanna szolfézs, zeneelmélet, korrepetíció
 • Bakró -Nagy György tuba
 • Berényiné Hardi Alíz magánének
 • Bontovics Jánosné Rába Mária szolfézs, zeneelmélet, népzene, leánykar
 • Dr. Herpay Ágnes fagott, kamarazene
 • Forgó György zongora, kötelező zongora
 • Harmat Katalin szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom
 • Horváth Attila  korrepetíció
 • Horvát Zsolt – trombita
 • Huszár Eszter fuvola
 • Huszics Ibolya kötelező zongora, korrepetíció
 • Kéméndi Tamás – harmonika
 • Köcsky Tibor orgona, kötelező zongora
 • Kreka László kürt, kamarazene
 • Nagy Gábor–  szolfézs, zeneirodalom
 • Mátyás Tibor trombita
 • Megyimóreczné Schmidt Ildikó zongora
 • Milbauer Krisztina kötelező zongora, korrepetíció
 • Murin Jaroszlav brácsa, kamarazene
 • Papp Gáborhegedű, kamarazene
 • Petőcz Zsuzsanna – zongora, kötelező zongora
 • Radics Miroslav Péter klarinét, kamarazene
 • Rogner Emília kötelezőzongora, német
 • Sárközy Zoltán kötelező zongora, korrepetíció
 • Solymosi Péter trombita, kamarazene
 • Straub Tamás gitár
 • Szakács Viktória cselló
 • Szeléndi Zsuzsanna fuvola, kamarazene
 • Szendrői Zsuzsanna szaxofon, kamarazene
 • Szilágyi Lajos kürt, kamarazene
 • Dr. Tóth Emília szolfézs, zeneelmélet, karvezetés, hangképzés
 • Tóth Gábor Álmos gitár
 • Wunderlich Istvánné kötelező zongora

Diákunk, Mohai Zsófia a Virtuózok elődöntőjében