Zeneművészeti Képzés

Tovább a Partitúra lapra ››

Intézményünk több mint 60 éve biztosítja a magas színvonalú zenei képzést. Célunk változatlan: a szakképzés követelményeinek megfelelő korszerű tudás kialakítása, a zenei képességek kompetenciaelvű,  gyakorlatorientált fejlesztése.

Fontosnak tartjuk a régióban élő tehetséges, zenei pályára készülő tanulók segítését, támogatását.

A szakmai gyakorlat- és elméletoktatásunkat differenciált képzéssel, egyéni foglalkozásokkal egészítjük ki, szem előtt tartva a diákok egyéni fejlesztési szükségleteit. Ezzel a többoldalú tanulástámogatással valósul meg a személyre szóló tehetséggondozás.

Szerepet vállalunk szűkebb és tágabb környezetünk kulturális-művészeti életében. Diákjaink alkalmanként a többi tagozattal együttműködve nagyszabású összművészeti alkotásokban, előadásokban vesznek részt, melynek során közös művészeti élménnyel gazdagodnak. A kooperativitással, egymás támogatásával összefüggő személyiségfejlesztést a művészeti nevelés feladataként értelmezzük. Zeneművészeti képzésünk fejleszti a kreativitást, az absztrakt gondolkodásra való készséget, a közismereti képzéssel karöltve olyan interdiszciplináris alapot biztosít a tanulóknak, amit akkor is tudnak kamatoztatni, ha nem a szakirányú továbbtanulás mellett döntenek.

A 2021/2022-es tanévtől képzésünk az érettségi utáni zenei szakképzéssel bővül. (Bővebb tájékoztatás a felnőttoktatás menü pont alatt található.)

A zeneművészeti képzés vezetői: Straub Tamás és Berényiné Hardi Aliz

E-mail cím: pmzene@gmail.com, zene@pecsimuveszeti.hu

https://www.facebook.com/pecsimuveszeti.zenemuveszetikepzes

 • új képzési stratégiák, tartalmak kialakítása;
 • korszerű, összehangolt pedagógiai háttér, tanári tudás biztosítása;
 • új tanulásirányítási módszerek és gyakorlási formák létrehozása;
 • a tanulók zenei képességszintjének mérése, értékelése, fejlesztése.

Tanárok:

 • Adorján Zsófia– hegedű
 • Ancil Anita– zongora, korrepetíció
 • Vassné Papp Viktória– fuvola
 • Barkóczi László– harsona
 • Bánky Géza– ütőhangszerek, kreatív zene
 • Bakró -Nagy György – tuba
 • Berényiné Hardi Alíz– magánének
 • Bontovics Jánosné Rába Mária– szolfézs, zeneelmélet, népzene, leánykar
 • Dr. Herpay Ágnes – fagott
 • Forgó György– zongora, kötelező zongora
 • Győrffy István – zeneszerzés
 • Harmat Katalin– szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom
 • Horváth Attila – korrepetíció
 • Horvát Zsolt – trombita
 • Huszár Eszter– fuvola
 • Huszics Ibolya– kötelező zongora, korrepetíció
 • Kéméndi Tamás– harmonika
 • Kothencz Melinda – oboa
 • Köcsky Tibor– orgona, kötelező zongora, korrepetíció
 • Kreka László– kürt
 • Nagy Gábor–  szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom
 • Mátyás Tibor– trombita
 • Megyimóreczné Schmidt Ildikó– zongora
 • Milbauer Krisztina– kötelező zongora, korrepetíció
 • Murin Jaroszlav– brácsa, vonószenekar
 • Papp Gábor– hegedű
 • Petőcz Zsuzsanna– zongora, kötelező zongora, korrepetíció
 • Radics Miroslav Péter– klarinét
 • Sárközy Zoltán– zongora, kötelező zongora, korrepetíció
 • Solymosi Péter– trombita
 • Straub Tamás– gitár
 • Szabó Gabriella – klarinét
 • Szakács Viktória– cselló
 • Szeléndi Zsuzsanna– fuvola
 • Szendrői Zsuzsanna– szaxofon
 • Szilágyi Lajos– fúvószenekar
 • Dr. Tóth Emília– szolfézs, zeneelmélet
 • Tóth Gábor Álmos– gitár
 • Wunderlich Istvánné– kötelező zongora

Együtteseink (Fúvószenekar, Vonószenekar, Gitárzenekar, Kórus)

Házi versenyszabályzat

A Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum tanulóira vonatkozó, zenei versenyekkel kapcsolatos előírások

Országos zenei versenyen az a tanuló vehet részt, aki az alábbi feltételeket teljesítette:

 • Részt vesz a házi válogatón (amennyiben a versenyre csak megadott számú jelentkezést lehet leadni), és a versenyfelhívásban foglaltak szerint bemutatja a verseny anyagát, teljesíti a versenyfeladatokat.
 • A tanulóval szemben nem folyik fegyelmi eljárás.
 • A felkészülés miatt a tanuló évközi tanulmányi munkája, eredménye nem romlik az iskolai tovább haladását veszélyeztető mértékben, igazolatlan hiányzásainak számát nem növeli a felkészülésre hivatkozva.
 • Szülője, gondviselője írásban hozzájárul az országos fordulóban való részvételéhez.

A felkészítő tanár feladata:

 • Növendékek versenyzési szándékát a tanév elején, legkésőbb a házi válogató előtt jelzi a tagozatvezetőnél.
 • A házi válogatón – az előzetesen nem ismert keretszámok miatt – a versenyzők teljesítménye alapján részvételi rangsort készít.
 • Gondoskodik a nevezési lapok kitöltéséről, leadásáról.

A tankerület anyagilag hozzájárul a tanév elején leadott, az Oktatási Hivatal honlapján közzétett országos versenyek költségeihez. Az iskola támogatja a tanulók, tanárok részvételét a szakmai és szervezési feltételek biztosításával, kérvény alapján a tanulók nevezési díjának befizetésével lehetősége szerint.

Területi válogatók

Területi válogatók a Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum szervezésében

2020/2021 II. félév

Terület: Baranya, Somogy, Zala és Tolna megye.

Diákunk, Mohai Zsófia a Virtuózok elődöntőjében