Zeneművészet

​

Tovább a Partitúra lapra

​

​

A zeneművészeti  képzés során célunk a szakképzés követelményeinek megfelelő korszerű tudás kialakítása, a zenei képességek kompetenciaelvű,  gyakorlatorientált fejlesztése.

Fontosnak tartjuk a régióban élő tehetséges, zenei pályára készülő tanulók esélyeinek biztosítását a felsőoktatási intézményekben való sikeres továbbtanulásuk érdekében.

Szűkebb és tágabb környezetünk kulturális-művészeti életében magas színvonalú szerepet vállalunk.

A zenetanulás folyamatában a tanítás módszereinek és az elsajátításnak az életkori sajátosságokhoz igazodónak kell lenni. Fontos feladattá vált az általános képességek rendszeréből kiindulva a zenei képességek rendszerbeli he-lyének megjelölésével a fejlesztés sajátos tevékenységi formáinak megalkotása; tapasztalataink szerint az általános és zenei képességek szoros  összefüggésben vannak.

A belső hallásban jelen lévő zenei tartalom létrehozását a kognitív terület képességeinek fejlesztésével megerősít-hetjük, ugyanakkor a zenei tanulmányokat folytató növendékek munkája jelentős hatással van a tanulási, gondolko-dási, tudásszerző valamint kommunikációs képességeik kialakulására és fejlődésére.

A hangszeres képzésbe jól beágyazhatóak a zenei elméleti tárgyak képesség-fejlesztési módszerei is. A hangszeres játék módszertanát kiegészíti a zenei tartalom elsajátítására vonatkozó hallás, ritmus, olvasás vagy akár írásgyakorlat.

A szakmai gyakorlat- és elméletoktatás kölcsönhatásának problémáit differenciált képzéssel, egyéni foglalkozásokkal, kooperatív technikák alkalmazásával oldjuk meg.

Közvetlen céljaink a főtárgyi (hangszeres és magánének), zenei elméleti és általános zenei tárgyak összefüggése alapján:

.    új képzési stratégiák, tartalmak kialakítása;

.    korszerű, összehangolt pedagógiai háttér, tanári tudás biztosítása;

.    új tanulásirányítási módszerek és gyakorlási formák létrehozása;

.    a tanulók zenei képességszintjének mérése, értékelése, fejlesztése.

Tanárok:

​

Kothencz Melinda(igh.) - oboa, kamarazene

Adorján Zsófia - hegedű, kamarazene

Ancil Anita - zongora, korrepetíció

Arnóthné Papp Ildikó - fuvola

Barkóczi László - harsona, kamarazene

Bánky Géza - ütőhangszerek, kreatív zene

Bártfai Zsuzsanna - szolfézs, zeneelmélet, korrepetíció

Beregi András - tuba

Berényiné Hardi Alíz - magánének

Bontovics Jánosné Rába Mária - szolfézs, zeneelmélet, népzene, leánykar

Dr. Herpay Ágnes - fagott, kamarazene

Forgó György - zongora, kötelező zongora

Győrffy István - szolfézs, zeneelmélet, zeneszerzés

Harmat Katalin - szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom

Huszár Eszter - fuvola

Huszics Ibolya - kötelező zongora, korrepetíció

Kéméndi Tamás - harmonika

Köcsky Tibor - orgona, kötelező zongora

Kreka László - kürt, kamarazene

Nagy Gábor-  szolfézs, zeneirodalom

Mátyás Tibor - trombita

Megyimóreczné Schmidt Ildikó - zongora

Milbauer Krisztina - kötelező zongora, korrepetíció

Murin Jaroszlav - brácsa, kamarazene

Nemes-Horváth Orsolya - magánének

Papp Gábor - hegedű, kamarazene

Petőcz Zsuzsanna - zongora, kötelező zongora

Radics Miroslav Péter - klarinét, kamarazene

Sárközy Zoltán - kötelező zongora, korrepetíció

Solymosi Péter - trombita, kamarazene

Straub Tamás - gitár

Szabó Gabriella - klarinét, kamarazene

Szakács Viktória - cselló

Szeléndi Zsuzsanna - fuvola, kamarazene

Szendrői Zsuzsanna - szaxofon, kamarazene

Szilágyi Lajos - kürt, kamarazene

Tóth Emília - szolfézs, zeneelmélet

Tóth Gábor Álmos - gitár

Uzsaly Bence - kötelező zongora

Wunderlich Istvánné - kötelező zongora

 © Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium

Alapítva:1957