Pécsi Művészeti

Gimnázium és Szakgimnázium

Zeneművészet

Tovább a Partitúra lapra

A zeneművészeti  képzés során célunk a szakképzés követelményeinek megfelelő korszerű tudás kialakítása, a zenei képességek kompetenciaelvű,  gyakorlatorientált fejlesztése.
Fontosnak tartjuk a régióban élő tehetséges, zenei pályára készülő tanulók esélyeinek biztosítását a felsőoktatási intézményekben való sikeres továbbtanulásuk érdekében.
Szűkebb és tágabb környezetünk kulturális-művészeti életében magas színvonalú szerepet vállalunk.
A zenetanulás folyamatában a tanítás módszereinek és az elsajátításnak az életkori sajátosságokhoz igazodónak kell lenni. Fontos feladattá vált az általános képességek rendszeréből kiindulva a zenei képességek rendszerbeli he-lyének megjelölésével a fejlesztés sajátos tevékenységi formáinak megalkotása; tapasztalataink szerint az általános és zenei képességek szoros  összefüggésben vannak.
A belső hallásban jelen lévő zenei tartalom létrehozását a kognitív terület képességeinek fejlesztésével megerősít-hetjük, ugyanakkor a zenei tanulmányokat folytató növendékek munkája jelentős hatással van a tanulási, gondolko-dási, tudásszerző valamint kommunikációs képességeik kialakulására és fejlődésére.
A hangszeres képzésbe jól beágyazhatóak a zenei elméleti tárgyak képesség-fejlesztési módszerei is. A hangszeres játék módszertanát kiegészíti a zenei tartalom elsajátítására vonatkozó hallás, ritmus, olvasás vagy akár írásgyakorlat.
A szakmai gyakorlat- és elméletoktatás kölcsönhatásának problémáit differenciált képzéssel, egyéni foglalkozásokkal, kooperatív technikák alkalmazásával oldjuk meg.
Közvetlen céljaink a főtárgyi (hangszeres és magánének), zenei elméleti és általános zenei tárgyak összefüggése alapján:
.    új képzési stratégiák, tartalmak kialakítása;
.    korszerű, összehangolt pedagógiai háttér, tanári tudás biztosítása;
.    új tanulásirányítási módszerek és gyakorlási formák létrehozása;
.    a tanulók zenei képességszintjének mérése, értékelése, fejlesztése.

Vélemény, hozzászólás?

Required fields are marked *.