Táncművészeti képzés

​

Magyarország egyre gazdagabb, színesebb táncművészeti élete minden táncműfajban képzett, tájékozott, úgynevezett „soknyelvű” táncművészt igényel, ennek az igénynek képes megfelelni a magas színvonalú  táncművészeti oktatásunk.

A táncművészeti szakképzés folyamatos fejlődését a táncművészet dinamikus és állandó változása indukálja. Magas művészi szinten működő együtteseknek egyetemes műveltséggel,  színvonalas tánctechnikával és előadóművész képességgel rendelkező táncosokra van szüksége a meghatározott műfaji területeken belül.

Jelenlegi tánckultúránkban a különböző táncstílusokat és műfajokat képviselő együttesek örömmel fogadják a táncművészeti szakképzettséggel rendelkező tehetséges táncosainkat.

A táncművészeti képzés szerves része a képességfejlesztés, a kreatív műhelymunka: modern- és kortárs technikák elsajátítása, fejlesztése, bemutatók, előadások tartása.

Növendékeink a Pécsi Nemzeti Színházban végzett szakmai gyakorlatukon felnőtt táncos szerepekben mutatkozhatnak be, nagy sikerrel. Az év végi koncertvizsgákon mutatott tánctechnikai és előadói felkészültségüket elismerően fogadja a szakmai közvélemény és a közönség egyaránt.

Sokszínű táncművészeti képzésünk a magyar közoktatás rendszerében elismert művészeti képzés, amely a nemzetközi szakmai elvárásoknak is hitelesen meg tud felelni.

Hosszú évek óta évente több alkalommal mesterkurzusokat szervezünk, melynek hatása rendkívüli jelentős a növendékek szakmai fejlődése szempontjából.

A kurzusok, műhelymunkák alkalmával neves táncművészek, koreográfusok, vendégművészek gazdagítják a növendékek tudását. Az art jazz, Graham- és Cunningham-technika, európai modern tánc, kontakt-technika, kortárs tánc alapvető elemeivel és azok variációival ismerkedhetnek meg az iskola növendékei.

Tanárok:

​

Szabó Márton (mk. vez.) - emelés, 

előadói gyakorlat, pályaorientáció

Borisz Jaksov - korrepetíció

Dr. Papp Judit - színpadi tánc

Hidvégi Nóra - korrepetíció

Kerekes Soma Lőrinc - színpadi tánc

Kovács Zsuzsanna - balettmester

Funk Iván - színészmesterség

Lovas Pál - balettmester

Nűbl Tamara - balettmester, 

balett elmélet, tánctörténet

Szigeti Oktávia - modern tánc

Szkladányi Judit - korrepetíció, 

zeneismeret

Tandiné Mosgai Andrea - néptánc

Varga Boglárka - modern tánc

 © Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium

Alapítva:1957