Rajzi képzés

​

A rajz-festés és a rajz- mintázás tantárgy tanításának célja a képző- és iparművészeti szakközépiskolákban az, hogy a tanuk az ötéves szakképs befejezése után:

rendelkezzenek jól megalapozott vizuális ismeretekkel, önállóan tudjanak élni az ábrázolóművészetek eszközeivel,

ismerjék azok elméleti, esztétikai és technikai lehetőségeit, önállóan tudják ábrázolni a természet és a tárgyi világ jelentéseit,

szubjektív vizuális élményeiket legyenek képesek megfogalmazni és megjeleníteni a festészet, mintázás és a rajzművészet valamennyi műfajában,

értsék a lönféle ábrázolási módok közös jellemzőit és lényeges lönbségeit, és munkájuk során legyenek képesek a feladatnak legmegfelelőbb módszer helyes megválasztására és alkalmazására,

ismerjék a festészet, a mintázás, a rajzművészet, valamint a tervezőművészetek történetileg kialakult műfajait és azok lehetőségeit,

legyenek képesek önálló elképzeléseiket, gondolataikat, élményeiket, ötleteiket a rajzolás, festés és mintázás eszközeivel mások számára felfogható formában közölni és megjeleníteni.

A rajzoktatás célja az értékek közvetítése, a fiatalok értékszemléletének formálása, művészeti műveltségüknek, művészetekhez való viszonyuk alakítása.

A növendékek életkoruknak megfelelő önálló hangvételű alkotások létrehozásával legyenek képesek a művészeti főiskok, egyetemek felvételi követelményeinek megfelelni.

​

A szakon tanító tanárok:

Ernszt András

Fejős Miklós

Horváth M. Zoltán

Kiltau Kinga

Knyihár Amarilla

Miklya Gábor

Rigó István

Szentgróti Dávid 

Szikra János

Jakobovics Dóra :  Tanulmányrajz - ceruza / 2017

Jakobovics Dóra :  Tanulmányrajz - ceruza / 2018

Jakobovics Dóra :  Tanulmányrajz - ceruza / 2018

Győri Katinka:  Portré - pitt / 2016

Csizmadia Fanni: Portré - szén / 2017

Ferencsik Zsuzsi:  Portré -ceruza / 2016

Nemes Bulle:  Drapéria tanulmány - színes ceruza / 2016

Antal Malvina:  Akt tanulmány - szén / 2007

Révész Anna:  Koponya tanulmány - ceruza / 2009

Révész Anna:  Önarckép - ceruza / 2009

 © Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium

Alapítva:1957