PREVENCIÓS MOZGÁS PROGRAM- zeneművészeti szakos tanulóknak 

(heti 2 óra)

    

A program keretében a zeneművészeti szakképzésben tanuló növendékek megfelelő elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek az élethosszig tartó egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetés kialakításához.  Célunk az, hogy a fiatalokban kialakuljon az önálló felelősségvállalás a munkaképesség megőrzésében, a megszerzett tudás alkotó felhasználásában. Ismerjék a civilizációs és foglalkozásból adódó betegségeket és a megelőzés, valamint az ellenük való küzdelem módját. Legyenek képesek az életkornak, és a hangszertartásnak megfelelő prevenciós és rekreációs mozgásos tevékenységek önálló végrehajtására, kialakuljanak a megfelelő képességeik az önfejlesztés terén.

​

Bemutatási lehetőség:

Előadás keretében bemutatható a felmérés eredménye és a prevenciós program.

Gyakorlati foglalkozáson kipróbálható a tartásjavító torna, a gyakorlás előtti bemelegítés és a gyakorlás szünetében végezhető gyakorlatsor.