Módszertani technikák az etika tantárgy tanításában 

​

A 21. század a megtanult elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának kiemelt szerepét hangsúlyozza, ennek megfelelően az oktatás 

az ehhez kapcsolódó kompetenciák erősítését kívánja megfelelő módszertani sokszínűség igényével.

A vitakultúra fejlesztése, az analizáló, elemző képességen túl az érvelési készség, a kritikus gondolkodás, meggyőzés, a (kritikus) kutatási készség mellett a tolerancia, az alkalmazkodási képesség, nyitottság személyiségfejlesztési, nevelési feladatait látja el.

Erre kívánunk példákat mutatni az etika tantárgy óráin végzett munkával.

A módszertani ötletet a The Philoshopers 

(A sötétség után) című film alaptörténete ihlette.