Pécsi Művészeti

Gimnázium és Szakgimnázium

Képzős szakok

Iskolánk képző-iparművészeti képzésén belül két képzőművészeti és négy iparművészeti szakma oktatása zajlik 4+1 éves képzési rendszerben. A tanulók a szakképzési kerettantervek alapján vesznek részt szakmai elméleti (művészettörtének, szakelmélet, szaktörtének, színtan, ábrázoló geometria, népművészet) és gyakorlati órákon, továbbá mindenki magas óraszámban tanul rajzolni illetve szakoktól függően festeni vagy mintázni.

Festő szak (OKJ 54 211 03)

A festészet szakon olyan vizuális, művészeti alapképzettséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel rendelkező szakembereket képzünk, akik a festészet különböző területein (táblakép, murális feladatok) esztétikai, szakmai feladatokat tudnak ellátni. Alkalmazzák a kor követelményeinek megfelelő technikai eljárásokat. Emellett széleskörű szakmai, művészi, művészettörténeti tudásuk révén képesek a tervezési és gyakorlati feladatok megoldására és tanulmányaik folytatására művészeti felsőoktatási intézményekben.

Grafikus szak (OKJ 54 211 04)
Az alkalmazott grafika szakon olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező kreatív szakemberek képzése a célunk, akik a grafika különböző szakterületein (képgrafika, alkalmazott grafika) önálló véleményalkotásra, esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmasak. Képesek magas színvonalú tervvázlatokat készíteni és azokat a kor követelményeinek megfelelően kivitelezni. Munkájuk során a számítógépes grafikai programok ismeretét (DTP) és az ehhez szükséges idegen nyelv tudást is elsajátítják. Széleskörű művészeti és művészettörténeti ismeretekkel rendelkeznek, melynek révén akár a egyetemeken megállják a helyüket.

Kerámiaműves szak (OKJ 54 211 05)
A keramikusaink olyan, fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel valamint kerámiatechnikai tudással rendelkező szakemberek, akik igényesen valósítják meg a kerámia különböző területein adódó szakmai és szakesztétikai feladatokat. Önállóan készítik el a szakmai feladatok terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten, különféle alapanyagokból képesek kivitelezni azokat. Ismerik és használják a kor követelményeinek megfelelő technológiákat a kézműves, a gyári és autonóm kerámia területen és figyelembe veszik ezek szemléleti valamint szakmai elvárásait. Az iskola elvégzése után, tudásuk alapján vállalkozóként, önálló kerámia tervezési és gyakorlati munkát végezhetnek, illetve tanulmányaikat művészeti egyetemeken folytathatják.

Ötvös, fémműves szak (OKJ 54 211 06)
Az ötvös szakon olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel valamint fémtechnikai tudással rendelkező szakembereket képzünk, akik igényesen valósítják meg az ötvösség különböző területein adódó szakmai és szakesztétikai feladatokat. Önállóan készítik el az ötvös feladatok terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten különböző anyagokból kivitelezik azokat. A kor követelményeinek megfelelően ismerik és használják a tradicionális illetve modern technológiákat a kézműves és az ipari fémművesség területein és figyelembe veszik ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásait. Az iskola befejezése után egyéb fémműves szakmai képzéseken vehetnek részt (pl.: aranyműves) vagy szakirányú egyetemeken tanulhatnak tovább.

Szobrász szak (OKJ 54 211 07)
A szobrászaink a szobrászat hagyományos és új anyagait (agyag, kő, fa, fém, gipsz, műanyagok) és eljárásait (mintázás, faragás, öntés, domborítás) alkotó módon használják. A megadott technikákkal, vizuális, rajzi és plasztikai képzettségük alapján kül- és beltéri plasztikákat készítenek, valamint ezek sokszorosításához szükséges, különböző anyagú gyártóformákat állítanak elő. Emellett széleskörű szakmai, művészi, művészettörténeti tudásuk révén képesek a tervezési és gyakorlati feladatok megoldására és  tanulmányaik folytatására művészeti felsőoktatási intézményekben.

Textilműves szak (OKJ 54 211 08)
A textilművesek szakon vizuális műveltséggel, fejlett színérzékkel, rajzi és festészeti ismeretekkel valamint textiltechnikai tudással rendelkező szakemberek képzése zajlik, akik igényesen képesek megvalósítani a textiltervezést (minta- és modellrajzolást), és a textiltárgy készítést. Az esztétikai és szakmai feladatokat a különböző műfajokban (kézinyomó, kéziszövő, kézműves, textilrajzoló és modelltervező asszisztens) rutinszerűen oldják meg. Ennek megfelelően önállóan készítik el a textíliák terveit a saját vagy a megrendelő elképzelése szerint, majd a tervek alapján a célnak legjobban megfelelő textil alapanyagból készítik vagy kiviteleztetik a különféle textiltárgyakat. Ehhez a jelenkor követelményeinek megfelelő kézműves és kisüzemi technológiák, valamint a számítógépes szakmai programokat használják.

Vélemény, hozzászólás?

Required fields are marked *.