Képző- és Iparművészeti képzés

​

A Pécsett élő képzőművészek és iparművészek alkotómunkája hosszú évtizedek óta jelentős mértékben meghatározza iskolánkban a középfokú képző- és iparművészeti  oktatás sajátosságait, feladatait.

Az iskola alapító tanárai, majd a későbbiekben itt tanító tanárai a hazai és nemzetközi művészeti életben művészeti területük kiemelkedő alkotói és személyiségei.

Az öt évtized alatt az iskolában végzett festők, szobrászok, grafikusok, ötvösök, keramikusok, textiltervezők, divattervezők, fotóművészek, üvegművészek, díszlet- és jelmeztervezők, művészettörténészek vagy a vizuális oktatás különböző szintjein dolgozó tanárok pályájuk során meghatározó jelentőségűnek érzik  pécsi tanulmányaikat.

A művészek/mesterek fontos feladatuknak tekintik a mesterségbeli tudás átadását, amelynek segítségével a tanulók olyan alkotómunkát végezhetnek, amely az adott művészeti területen fontos értéket hoz létre.

A szakmai képzés feladata a speciális kompetenciák fejlesztése: iskolánkban kiemelt jelentősége van az alkotóképesség fejlesztésének. Az alkotás folyamata nemcsak az elgondolást, a döntést, hanem a kivitelezést: a produktum létrehozását is magába foglalja. Ebből következően az alkotóképesség  fejlesztése csak a tevékenység, a cselekvés fontosságának hangsúlyozásával lehetséges.

A tudás elsajátítása nyomán lehetőség nyílik a kreativitás kibontakoztatására: eredeti alkotások születnek, a tanulók könnyedén és rugalmasan viszonyulnak a feladatokhoz, és képessé válnak azok mély, alapos kidolgozására.

A szakmai gyakorlat és elmélet egymástól elválaszthatatlan, egymást erősítve szoros egységet alkot, és folyamatos fejlesztést igényel.

Kiemelkedő jelentősége, szerepe van a nyaranta különböző helyszíneken rendezett művészeti alkotótáboroknak, kurzusoknak, illetve részben ezek eredményeként a folyamatosan rendezett kiállításoknak az iskolában és a város különböző kiállítóhelyein.

Tanárok:

​

Kuti László (képzésvezető) - szobrászat

Boda Péter - kerámia

Böhm Gergely - grafika

Ernszt András DLA - festészet

Fejős Miklós - rajz, festészet

Grószné Kiltau Kinga - rajz

Horváth M. Zoltán - rajz, grafika

Keményffyné Krawczun Halina - kerámia

Knyihár Amarilla - rajz, festészet

Major Judit - kerámia

Makra Zoltán - festészet

Miklya Gábor - rajz, szobrászat

Molnár Tamás - grafika

Nyári Kata - projekt management

Nyári Zsolt DLA - szobrászat 

Pető Kata - textil

Prell Norbert - grafika

Rigó István - szobrászat

Ritecz Szilvia - kerámia laboráns

Rózsa Béla - ötvös

Somogyi Klára - textil

Styrna Katalin - művészettörténet

Szabó Áron - ötvös

Szentgróti Dávid - rajz, festészet

Szikra János - rajz

Váradi Bence - ötvös

Vata Enikő - textil

 © Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium

Alapítva:1957