Pécsi Művészeti

Gimnázium és Szakgimnázium

Képző-iparművészet

A Pécsett élő képzőművészek és iparművészek alkotómunkája hosszú évtizedek óta jelentős mértékben meghatározza iskolánkban a középfokú képző- és iparművészeti  oktatás sajátosságait, feladatait.
Az iskola alapító tanárai, majd a későbbiekben itt tanító tanárai a hazai és nemzetközi művészeti életben művészeti területük kiemelkedő alkotói és személyiségei.
Az öt évtized alatt az iskolában végzett festők, szobrászok, grafikusok, ötvösök, keramikusok, textiltervezők, divattervezők, fotóművészek, üvegművészek, díszlet- és jelmeztervezők, művészettörténészek vagy a vizuális oktatás különböző szintjein dolgozó tanárok pályájuk során meghatározó jelentőségűnek érzik  pécsi tanulmányaikat.
A művészek/mesterek fontos feladatuknak tekintik a mesterségbeli tudás átadását, amelynek segítségével a tanulók olyan alkotómunkát végezhetnek, amely az adott művészeti területen fontos értéket hoz létre.
A szakmai képzés feladata a speciális kompetenciák fejlesztése: iskolánkban kiemelt jelentősége van az alkotóképesség fejlesztésének. Az alkotás folyamata nemcsak az elgondolást, a döntést, hanem a kivitelezést: a produktum létrehozását is magába foglalja. Ebből következően az alkotóképesség  fejlesztése csak a tevékenység, a cselekvés fontosságának hangsúlyozásával lehetséges.
A tudás elsajátítása nyomán lehetőség nyílik a kreativitás kibontakoztatására: eredeti alkotások születnek, a tanulók könnyedén és rugalmasan viszonyulnak a feladatokhoz, és képessé válnak azok mély, alapos kidolgozására.
A szakmai gyakorlat és elmélet egymástól elválaszthatatlan, egymást erősítve szoros egységet alkot, és folyamatos
fejlesztést igényel.
Kiemelkedő jelentősége, szerepe van a nyaranta különböző helyszíneken rendezett művészeti alkotótáboroknak, kurzusoknak, illetve részben ezek eredményeként a folyamatosan rendezett kiállításoknak az iskolában és a város különböző kiállítóhelyein.

Vélemény, hozzászólás?

Required fields are marked *.