Drámajátékok az irodalomtanításban 

​

A drámapedagógia a hazai oktatásban bár évtizedek óta elismert, önálló szakma, mégis részleteiben  - munkamódszerként -  is jól alkalmazható. A magyar nyelv és irodalom órák menetében számos helyen ad módszertani segítséget mind a tanításban, mind a tanulásban. 

Az szituatív feldolgozás sokszínűbbé teszi a befogadói magatartásokat, segít az 

önálló vélemény megfogalmazásában és a különböző álláspontok ütköztetésében. 

Nem ritkán oldja a kifejezésbeli gátlásokat, és segít a más vélemény elfogadásában.

Maszk Kreón

Maszk Teiresziasz

Prezi Iszméné

Kiscsoportos improvizáció

Utolsó Javítások

Szerep a falon

Szereplőháló

Maszk Antigoné

Értékelés