Iskolánk 2017. januárjában adott be pályá-zatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnáziumot érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázis-intézménye cím viselésére.

1.Bázisintézményi célok 

​

Innovatív tartalmakkal és oktatásszervezési módszerekkel segíteni növendékeink fejlődését, tehetségük kibontakozását. Tapasztalatainkkal és jó gyakorlatainkkal szeretnénk hozzájárulni a közoktatás módszertani megújulásához.

​

​

2.Megosztani kívánt jó gyakorlat, innováció, módszertani modellek 

​

Pályaorientációs tábor ››

Táncművészeti képzés kurzusai ››

Drámajátékok az irodalomtanításban ›› 

Prevenciós mozgás program – zeneművészeti szakos tanulóknak (heti 2 óra) ››

Irodalmi, történelmi reflexiók a zenében ›› 

Módszertani technikák az etika tantárgy tanításában ››