Tisztelt Szülők, Felvételizők!

Az alábbiakban találják képességméréseink tájékoztatóit, beosztásait képzésenként. A leírtak szerint kérjük a járványügyi szabályok betartását.

A kitöltött SNI tájékoztatót szíveskedjenek a képességmérési regisztráción leadni.

SNI tájékoztató letöltése ››

Köszönettel:
Gosztomné Ivsics Eszter
intézményvezető

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiértékelt központi írásbeli feladatlapokat a tanulók és szüleik január 29-én (pénteken) 8-16 óráig tekinthetik meg Lovász Lázár igazgatóhelyettes úrnál.

Felhívom a figyelmét arra, hogy a hatályos járványügyi intézkedések betartása érdekében egy tanulóval egy felnőtt érkezhet. Az épületben a kézfertőtlenítő és a maszk használata kötelező.

A vizsgáról az értékelő lapját február 8-ig minden tanulónak elektronikusan és postai úton is megküldjük.

Az iskola vezetősége

A középfokú iskolai felvételi eljárással kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2020/2021-es tanévben. ››

Zeneművészeti képzés

 • február 26-án (pénteken)

Képző-iparművészeti képzés

 • március 1-5-ig

Táncművészeti képzés

 • február 26-án (pénteken) és március 5-én (pénteken)

Drámás gimnáziumi képzés

 • február 26-án (pénteken) és március 5-én (pénteken)

A jelentkezési lapok beérkezését követően a képességmérések beosztásait (oktatási azonosító alapján), a vizsgákkal kapcsolatos tájékoztatóinkat is az iskola honlapján tesszük közzé.

 
Tisztelt Szülők! Kedves Vendégeink, Érdeklődők!
 
Az irányító hatóság álláspontja szerint iskolánkban a tanulóinkon, dolgozóinkon kívül látogatót csak előre történt egyeztetés szerint tudunk fogadni. 
Támogatjuk az online, digitális vagy telefonos ügyintézést, csak akkor szeretnénk személyes kapcsolatfelvételt, ha a probléma megoldásához elkerülhetetlen a közvetlen, egyeztetett találkozás. 
 
A közösségi terekben mi is maszkot viselünk, erre kérjük érkező vendégeinket is!
 Köszönjük az együttműködésüket, megértésüket.
 

Megbetegedésekkel kapcsolatos iskolai hírek (folyamatosan frissítjük) ››

A járvány elleni védekezés hatékonyabbá tétele érdekében a Kormány a 2020. november 11-től 30 napra, elrendelte a középfokú oktatási intézményekben a tanterven kívüli digitális munkarendet.

Iskolánk munkarendje az alábbiak szerint módosul:

 • A közismereti és szakmai elméleti tanórákat alapvetően az ismert órarend szerint, online tartjuk.

A rendelkezés szabályai szerint a digitális munkarend ideje alatt van lehetőség a gyakorlati órákat az intézményben, személyes jelenléttel is tartani, amelyet az alábbiak szerint tervezünk:

 • A táncművészeti képzés tanulói kétheti bontásban (hétfőtől-péntekig) dolgoznak: egyik héten a 9., 10. és 13. évfolyam, másik héten a 11., 12. és 13. évfolyam.
 • A drámatagozaton – a táncművészeti képzéshez igazodva: pénteken kiscsoportokban foglalkozásokat tartunk.
 • A színész felnőttoktatás 13. és 14. évfolyamai hétfőtől csütörtökig folyamatosan tartják óráikat iskolánkban.
 • A képző-iparművészeti képzés rajzi és szakmai órái online (a meghatározott órarendben) folynak, szükség esetén lehetséges szakórát tartani az iskola műhelyeiben.
 • A zeneművészeti képzés növendékei számára az egyéni hangszeres órákat is lehet az intézményben tartani úgy, hogy a tanuló egyéb kötelezettségét, tanórai jelenlétét az nem akadályozza.
 • A közismereti oktatást a fenti esetekben is  zavartalanul folytatjuk, a diákoknak kötelező a részvétel.

A rendelkezés kiscsoportos (max.10 fő) foglalkozások szervezésére közismereti tárgyak esetén is ad lehetőséget. A konzultáció lehetőség a diákok számára, gyakorlásra, felzárkózásra, beszámolásra.

Fontos, hogy a foglalkozások időpontja szintén nem akadályozhatja a diák más (a konzultáció előtti és utáni) tanórán való részvételét.

Az intézmény nyitvatartási ideje: 7.30 és 18.30 óra között.

Miden nap vezetői ügyeletet tartunk az iskolában 8.00-16.00 óra között.

A gazdasági ügyek személyes intézése kedden és csütörtökön 8.30-13.30-ig lehetséges.

Egyéb irodai/ titkársági ügyet kedden, szerdán, csütörtökön 8.30-13.30-ig lehet intézni.

Az iskolai könyvtárban kölcsönzési idő kedden és csütörtökön 8.30 és 13.30 óra között lehetséges.

Technikai segítséget – személyesen – kedden és csütörtökön 8.30-1.,30-ig lehet kérni iskolánk rendszergazdájától.

Az intézményben továbbra is érvényesek a járványügyi szabályok. Kérünk mindenkit a maszkhasználatra, kézfertőtlenítésre. A portán változatlanul van hőmérsékletmérés, és belépéskor/kilépéskor szükséges a regisztráció.

Mintázatok

Változatok természetre, művészetre

Fükéné  Walter Mária a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium Címzetes Igazgatója, egykori kémia tanára nyugdíjba vonult. Tanári pályájának, művészetoktatás iránti elkötelezettségének összegzéseként  elkészült pályaművét a következő ajánlással olvashatják az érdeklődők:
„Ez a munka tisztelgés a 60 éve alapított Pécsi Művészeti Gimnázium egykori és jelenlegi növendékeinek, művésztanárainak és közismereti tanárainak alkotómunkája és pedagógiai tevékenysége előtt, az iskolában eltöltött 35 év emlékére. A természettudomány tanítása/tanulása ebben az iskolában alkotómunkává nemesedhetett, a természet és művészet összefüggésének kutatása egy életre szóló programot adott növedékeknek, tanárnak egyaránt.”
 

Kedves Szülők!

Kérjük, támogassák a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium alapítványát jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával!

​A “Művészetért az Iskolában Alapítvány” adószáma: 18309689-1-02.

Bankszámlaszáma: 10402427-24215246-00000000.

Címe: 7624 Pécs, Radnics u. 9.

​Köszönjük, hogy felajánlásukkal lehetővé teszik diákjaink magas színvonalú szakmai képzésének, tanulmányi munkájának továbbfejlesztését, finanszírozását.

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium 1957 óta a művészi alkotómunka, a gazdag kulturális tevékenység, a tudásépítés és képességfejlesztés, valamint a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés sajátos műhelye…

Individuo –
40 év tánc

Delbó Balázs filmje